Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟλογραφία και φαινόμενα μεταφοράς σε συμπυκνωμένη ύλη
Holography and transport at finite density

Ξυπάκης, Εμμανουήλ

Κυρίτσης, Ηλίας

Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην μελέτη της ολογραφίας προκειμένου να κατανοηθούν τα ισχυρά συζευγμένα συστήματα στην φυσική συμπυκνωμένης ύλης. Αρχικά συνοψίζεται η κεντρική ιδέα της αντιστοιχίας AdS/CFT και στην συνέχεια τονίζονται τα σημεία της αντιστοιχίας που σχετίζονται με την φυσική της συμπυκνωμένης ύλης όπως η AdS/CFT σε πεπερασμένη θερμοκρασία και πεπερασμένη πυκνότητα. Τέλος εισάγουμε την ιδέα των Ενεργών Ολογραφικών Θεωριών (Effective Holographic Theories) και μελετάμε όριο της μηδενικής θερμοκρασίας στο υπέρυθρο για ένα συστημα Einstein Maxwell Dilaton με ένα δυναμικό τύπου Liouvile. (EL)
This work is devoted to the study of holography as a tool to understand strongly correlated systems in condensed matter systems. After a review of the general idea of the AdS/CFT correspondence we proceed to topics that are relevant to condensed matter systems as the AdS/CFT at finite temperature and finite density. Finally, we are introducing the concept of Effective Holographic Theories for condensed matter systems and study the zero temperature infrared behaviour of an Einstein Maxwell Dilaton System with a Liouville potential. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

AdS/CFT
Strongly correlated systems


Αγγλική γλώσσα

2013-11-15


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.