Μελέτη του κιρκάδιου ρυθμού έκκρισης κορτιζόλης σε ασθενείς με μείζονα μεσογειακή αναιμία και σύγκριση με ομάδα υγιών ατόμων. Διερεύνηση της επίπτωσης σωματικού και ψυχικού stress στον ως άνω ρυθμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Μελέτη του κιρκάδιου ρυθμού έκκρισης κορτιζόλης σε ασθενείς με μείζονα μεσογειακή αναιμία και σύγκριση με ομάδα υγιών ατόμων. Διερεύνηση της επίπτωσης σωματικού και ψυχικού stress στον ως άνω ρυθμό

Ανυφαντάκης, Κώστας

Μαργιωρής, Ανδρέας
Χρούσος, Γεώργιος

Στόχος: Οι ασθενείς με μείζονα μεσογειακή αναιμία παρουσιάζουν εναπόθεση σιδήρου στους περισσότερους σωματικούς ιστούς μεταξύ των οποίων και στους ενδοκρινείς αδένες. Συνεπεία τούτου παρουσιάζουν μείζονα ενδοκρινικά προβλήματα όπως υπογοναδισμό, κοντό ανάστημα, υποθυρεοειδισμό, καθώς και διαταραχή του οστικού μεταβολισμού, του μεταβολισμού ασβεστίου καθώς και του μεταβολισμού των υδατανθράκων(1), (2), (3), (4). Στόχος της μελέτης αυτής είναι να διερευνηθούν, στους ασθενείς αυτούς, πιθανές διαταραχές του κιρκάδιου ρυθμού έκκρισης κορτιζόλης και να διαπιστωθεί η ικανότητα του άξονα υποθάλαμος - υπόφυση - επινεφρίδια να ανταποκρίνεται φυσιολογικά σε καταστάσεις σωματικού και ψυχικού stress. Ασθενείς - Μέθοδος: Σε 25 ασθενείς με μείζονα μεσογειακή αναιμία (14 άνδρες και 11 γυναίκες) με μέση ηλικία 29.2 έτη ελήφθησαν δείγματα αίματος σε δύο χρόνους (8:00πμ και 17:00μμ), για μέτρηση κορτιζόλης, τόσο μία τυχαία ημέρα όσο και κατά την ημέρα της τακτικής τους μετάγγισης. Οι ασθενείς συμπλήρωσαν τις ίδιες ημέρες ερωτηματολόγια, για την εκτίμηση της γενικής ψυχοπαθολογίας τους, του άγχους και της κατάθλιψης (ψυχολογική και σωματική διάσταση). Σε 15 υγιή άτομα (ομάδα ελέγχου) με μέση ηλικία 31.2 έτη ελήφθησαν στους ίδιους χρόνους και υπό τις ίδιες συνθήκες δείγματα αίματος για μέτρηση κορτιζόλης. Ο προσδιορισμός της κορτιζόλης του ορού έγινε με τη μέθοδο της χημειοφωταύγειας. Αποτελέσματα: Στους ασθενείς με μείζονα μεσογειακή αναιμία διαπιστώθηκε φυσιολογική τιμή πρωινής και βραδινής κορτιζόλης πλάσματος καθώς και φυσιολογικός ημερονύκτιος ρυθμός έκκρισης κορτιζόλης. Διαπιστώθηκε επαρκής ικανότητα των επινεφριδίων να εκκρίνουν επιπρόσθετη ποσότητα κορτιζόλης σε καταστάσεις σωματικού και ψυχικού stress. Συμπέρασμα: Στην παρούσα μελέτη δε διαπιστώθηκαν διαταραχές του άξονα υποθάλαμος - υπόφυση - επινεφρίδια σε ασθενείς με μείζονα μεσογειακή αναιμία. 7 (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Αναιμία
Anemia
Hemic and Lymphatic Systems anemia

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006-12-20


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.