Η βιωματική μάθηση και η συμβολή της στην αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η βιωματική μάθηση και η συμβολή της στην αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών

Καρατασούλη, Δήμητρα

Τριλίβα, Σοφία

Η παρούσα βιβλιογραφική διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται τα θέματα της βιωματικής μάθησης και της συμβολής της στην αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών. Ειδικότερα, η εν λόγω μελέτη απαρτίζεται από δύο μέρη. Το πρώτο αφορά σε μία συνοπτική εισαγωγή στη βιωματική μάθηση, καθώς στις επόμενες σελίδες επιχειρείται αρχικά να επεξηγηθεί και να οριστεί η έννοια της βιωματικής μάθησης και να παρουσιαστούν οι θεωρητικές βάσεις του συγκεκριμένου είδους μάθησης. Έπειτα, παρουσιάζονται τα βασικά κριτήρια ή οι αρχές που διέπουν τη βιωματική μάθηση, καθώς επίσης και η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί. Στη συνέχεια, υπογραμμίζονται οι συνέπειες της βιωματικής μάθησης, οι οποίες αιτιολογούν την αποτελεσματικότητά της και γίνεται αναφορά στους διάφορους κλάδους όπου αξιοποιείται. Το δεύτερο μέρος εξειδικεύεται στο ζήτημα της αντιμετώπισης προβληματικών συμπεριφορών των παιδιών μέσω της βιωματικής μάθησης. Αναλυτικότερα, στην ενότητα αυτή καθορίζονται εκείνες οι συμπεριφορές των παιδιών που εντάσσονται στην κατηγορία των προβλημάτων συμπεριφοράς και επιγραμματικά τονίζονται η αιτιολογία, οι λειτουργίες και οι συνέπειες αυτών. Από τη διεθνή βιβλιογραφία, τέλος, περιγράφονται παραδείγματα παρεμβάσεων στο σχολικό και κλινικό πλαίσιο, κατά τη εφαρμογή των οποίων γίνεται χρήση διαφόρων μεθόδων της βιωματικής μάθησης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών (μη συμμόρφωση, έκπτωση κοινωνικών δεξιοτήτων, έλλειξη αυτο – ελέγχου και συνακόλουθη επιθετική συμπεριφορά, ξεσπάσματα θυμού), και αναδεικνύεται η αξία και η θεραπευτική σπουδαιότητα της μάθησης που στηρίζεται στην επεξεργασία των βιωμάτων των ανθρώπων. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες


Ελληνική γλώσσα

2010


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Ψυχολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.