Τραύμα και επανοικοδόμηση της έννοιας σώματος και εαυτού με θεραπεία μέσω των Expressive Arts

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Τραύμα και επανοικοδόμηση της έννοιας σώματος και εαυτού με θεραπεία μέσω των Expressive Arts

Μαρκογιαννάκη, Κυριακή

Θεμελή Όλγα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την θεραπεία της τέχνης σε ψυχικά τραύματα - εμπειρίες. Είναι ένα θέμα με μεγάλο εύρος έρευνας και μελέτης με έναν αρκετά μεγάλο όγκο πληροφοριών και για αυτό το λόγο η συγκεκριμένη πτυχιακή μελέτη έχει περισσότερο επικεντρωθεί στο τραύμα και την επανοικοδόμηση της έννοιας του σώματος με θεραπεία μέσω των expressive arts (εκφραστικές τέχνες), που αποτελεί και τον τίτλο της πτυχιακής εργασίας. Πλήθος συναισθημάτων όπως ο φόβος, η λύπη, η μοναξιά, αρχίζουν να απελευθερώνονται μέσω των εικαστικών τεχνών. Η καλλιτεχνική διάθεση που κρύβει ο καθένας μέσα του, βοηθά τον καθένα να πειραματιστεί μέσω των εκφραστικών μεθόδων και να ανακαλύψει για τον ίδιο, γεγονότα που ούτε πριν δε γνώριζε για τον ίδιο του τον εαυτό. Η συγκεκριμένη εργασία θα προσπαθήσει να προσεγγίσει και να αναλύσει τις μεθόδους θεραπείας μέσω των expressive arts καθώς και τα αποτελέσματα που προσφέρουν. Το υλικό των πληροφοριών έχει όπως αναφέρθηκε παραπάνω πολύ μεγάλο εύρος και ίσως κάποιες από αυτές, όσον αφορά το διαδίκτυο, να μην είναι πλήρως αξιόπιστες. Για αυτό το λόγο απεφεύχθη να χρησιμοποιηθούν πολλές πηγές από το διαδικτυακό χώρο αλλά περισσότερο έγινε χρήση ελληνόγλωσσης/ μεταφρασμένης και κυρίως ξένης βιβλιογραφίας που περιέχουν και αποδεδειγμένες έρευνες και μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί. Σε γενικές γραμμές το περίγραμμα της παρούσας εργασίας είναι το ακόλουθο: Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μέσα από έρευνες και μελέτες η εκφραστική τέχνη σε θεραπευτικό πλαίσιο. Πλήθος ερευνών και μελετών, με χρήση όσων κρίθηκαν πιο σχετικές στην δική μας προσέγγιση, αποδεικνύουν την σχέση εκφραστικών τεχνών και ανακούφισης του τραύματος από την εφαρμογή τους. Στο σημείο αυτό, όμως, θα αναφερθούν και προβληματισμοί πάνω στο θέμα αυτό. Στο επόμενο κεφάλαιο, καταγράφονται οι πιο επικρατούσες θεωρίες ανάμεσα στο τραύμα και στο art therapy. Αναλύονται τα εργαλεία και οι μορφές της θεραπείας μέσω των expressive arts. Το κεφάλαιο θα κλείσει με μια ιδιαίτερη και πολύ σημαντική υποενότητα, το ψυχόδραμα. Παρουσιάζεται η ιστορική αναδρομή του ψυχοδράματος ενώ στη συνέχεια περιγράφονται τα στάδια μιας ψυχοδραματικής συνεδρίας με τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται παράλληλα. Η σύνδεση θεραπείας μέσω των expressive arts και ψυχοδράματος, παρουσιάζεται αναλυτικά αναδεικνύοντας την ανακούφιση που υπάρχει σε άτομα με ψυχικά τραύματα ή συμπτώματα κακοποίησης μετά την εφαρμογή τους. Το μέλλον του ψυχοδράματος κλείνει την υποενότητα με αναφορές στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στο τρίτο κεφάλαιο, θα αναφερθούμε στην κριτική θεώρηση του θέματος με αναφορά ατομικών περιπτώσεων ενώ το τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί τα συμπεράσματα της παρούσας πτυχιακής εργασίας αναδεικνύοντας το τραύμα ως σημείο πυροδότησης της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Οι θεραπευτικές μέθοδοι εκφραστικών τεχνών, βοηθούν πλέον στην εύρεση και επιλογή νέων στρατηγικών αντιμετώπισης των δυσχερειών που παρουσιάζονται καθημερινά στην επικοινωνία μας με τους υπόλοιπους ανθρώπους κ γενικότερα με το εξωτερικό μας περιβάλλον. Οι διάφορες εκφραστικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις στηρίζουν την ψυχοθεραπεία μέσω της διαδικασίας της δημιουργικής έκφρασης. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες

Τραύμα
Expressive arts
Trauma


Ελληνική γλώσσα

2015


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Ψυχολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.