Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοBound for maximal operator Kakeya
Φράγματα για τον μεγιστικό τελεστή Kakeya

Κατσαράκης, Στυλιανός

Μήτσης, Θεμιστοκλής

text

Μεγιστική συνάρτηση Kakeya
Maximal function Kakeya
Σύνολα Kakeya
Kakeya set

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

2015-11-20
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.