Κυττοαρχιτεκτονική οργάνωση της οπτικής καλύπτρας πτηνού βάση της έκφρασης της συνθάσης του μονοξειδίου του αζώτου κατά την ανάπτυξη και μετά τη διατομή του οπτικού νεύρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚυττοαρχιτεκτονική οργάνωση της οπτικής καλύπτρας πτηνού βάση της έκφρασης της συνθάσης του μονοξειδίου του αζώτου κατά την ανάπτυξη και μετά τη διατομή του οπτικού νεύρου

Panagis, Lampros
Παναγής, Λάμπρος

Δερμών, Κατερίνα

Η εργασία αυτή έγινε με σκοπό την μελέτη των πλαστικών αλλαγών στην κυττοαρχιτεκτονική οργάνωση, των πρωτογενών σταθμών οπτικής πληροφορίας, μετά από μονόφθαλμη στέρηση, σε νεαρά ζώα. Ειδικότερα, μελετήθηκαν οι επιδράσεις που έχει η διατομή του οπτικού νεύρου, στην έκφραση της συνθάσης της ελεύθερης ρίζας του μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) στα κύτταρα της οπτικής καλύπτρας πτηνού. Το μόριο αυτό έχει γίνει αντικείμενο εντατικής έρευνας στον τομέα της πλαστικότητας, αφού έχει δειχθεί πως η έκφρασή του υπόκειται σε σημαντικές αλλαγές σαν αποτέλεσμα τραυματισμών στο νευρικό σύστημα. Ο εντοπισμός του ενζύμου της συνθάσης του ΝΟ (NOS) στα κύτταρα έγινε με την χρήση ιστοχημείας NADPH-διαφοράσης. Για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων επιλέχθηκε η στερεολογική ανάλυση του διατμημένου ιστού με την μέθοδο του disector. Μετά από την διατομή του οπτικού νεύρου παρατηρήθηκε αύξηση των κυττάρων που εκφράζουν NOS στην οπτικά στερημένη πλευρά της καλύπτρας. Η αύξηση αυτή εμφανίζεται από το οπίσθιο ραχιαίο τμήμα της καλύπτρας και εξαπλώνεται προς το εμπρόσθιο κοιλιακό. Στην ομόπλευρη προς την διατομή πλευρά εμφανίζεται αύξηση του αριθμού των θετικών κυττάρων με την αντίθετη όμως κατεύθυνση. Η ανάλυση της μορφολογίας των NOS θετικών κυττάρων συνηγορεί στα παραπάνω. Τα αποτελέσματα συνηγορούν στον σημαντικό ρόλο του NO στην διαμόρφωση της κανονικής κυττοαρχιτεκτονικής της οπτικής καλύπτρας των πτηνών. Ακόμη πιο σημαντικός φαίνεται να είναι ο ρόλος της στην αναδιοργάνωση των μονοσυναπτικών και πολυσυναπτικών μονοπατιών που λαμβάνει χώρα κατά τις διαδικασίες πλαστικότητας. Η διαδικασία αυτή σκοπό έχει την όσο το δυνατό, αναπλήρωση των οπτικών δυνατοτήτων του οργανισμού καθώς και την αξιοποίηση του αισθητικά στερημένου τμήματος της καλύπτρας (EL)
This study aimed to define the plasticity induced changes to the cytoarchitectonic organisation of the primary visual areas following monocular deprivation, to developing birds. Specifically, the result of early axotomy of the optic nerve on the expression of Nitric Oxide Synthase (NOS) by the cells of the avian optic tectum was studied. This agent (NO) has been the object of intensive research in the plasticity field since its expression has been shown to be subject to modulation as a result of trauma to the nervous system. The localisation of NOS was performed using the NADPH-diaphorase histochemical process. The evaluation of the results was performed by stereological analysis of the sectioned tissue, using the optical disector method. Following the axotomy of the optic nerve, an increase of the number of NOS expressing neurons was detected at the visually deprived tectum. The increase appears first at the dorso caudal part of the tectum and proceeds towards the rostro ventral. An increase in the number of positive cells, having the opposite direction, appears also to the side ipsilateral to the axotomy. The morphological analysis of the NOS positive cells further supports the above stated. These results suggest a significant role for NO in the shaping of the normal cytoarchitecture of the avian optic tectum. Even more significant is its role to the reorganisation, of the mono- and polysynaptic paths, that takes place during placticity procedures. These procedures aim in the replacement of the visual abilities of the organism as well as the utilisation of the sensory deprived tectum. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

1998-11-19
1999-07-16


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.