Αυτοκαθαριζόμενες επιφάνεις με χρήση νανοσύνθετων υπερυδροφόβων επιφανειών

 
This item is provided by the institution :
University of Crete
Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Αυτοκαθαριζόμενες επιφάνεις με χρήση νανοσύνθετων υπερυδροφόβων επιφανειών

Κατερινοπούλου, Δήμητρα

Μπίνας, Β.
Κυριακίδης, Γ.

Οι αυτοκαθαριζόμενες επιφάνειες βρίσκουν εφαρμογές στην καθημερινότητά μας βελτιώνοντας το βιοτικό μας επίπεδο. Η επιστημονική κοινότητα έχει στραφεί στην προσπάθεια ανάπτυξης αποκρίσιμων επιφανειών η οποίες να ανταποκρίνονται σε εξωτερικά ερεθίσματα, όπως το φως, το pH, ηλεκτρομαγνητικά πεδία κ.τ.λ. με σκοπό την μετατροπή της εκάστοτε επιφάνειας από υδρόφιλη σε υδρόφοβη και αντίστροφα. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν πρώτο στόχο την ανάπτυξη λεπτών υμενίων οξειδίων μετάλλων μετάπτωσης με δύο διαφορετικές τεχνικές εναπόθεσης και την μελέτη υδροφιλίας | υδροφοβίας αυτών των επιφανειών. Στην συνέχεια γίνεται μία προσπάθεια τροποποίησης της επιφάνειας με επιφανειοδραστικά μόρια με στόχο την περαιτέρω αύξηση της υδροφοβικότητας των λεπτών υμενίων. Τέλος, έγινε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και βγήκανε χρήσιμα συμπεράσματα για τις ιδιότητες των λεπτών υμενίων οξειδίων μετάλλων μετάπτωσης, των τεχνικών εναπόθεσης και της τροποποίησης της επιφάνειας με επιφανειοδραστηκά μόρια. (EL)
Self-cleaning surfaces shows a lot of applications in our daily live by improving the quality of life. The scientific community has focused to the development of responsive surfaces which respond to external stimuli such as light, pH, electromagnetic fields, etc. in order to convert the surface from hydrophobic to hydrophilic and conversely. The aim of this thesis is to development of thin films with transition metal oxides with two different deposition techniques and to study the hydrophilicity | hydrophobicity properties of these surfaces. The second step was to modified the surface with surfactant molecules to further increase the hydrophobicity of the thin films. Finally, we evaluate and conclude the results on the properties of thin films with transition metal oxides, on deposition techniques and on modification of the surface with surfactant molecules. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες

Υδροφοβία
Ανάπτυξη υμενίων
Υδροφιλία
Οξείδια μετάλλων

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Greek

2014-07-25


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Πτυχιακές εργασίες*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)