Αποτίμηση αξιοπιστίας διατάξεων συστημάτων για μακροχρόνια ψηφιακή διατήρηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοEvaluating the reliability of system configurations for long term digital preservation
Αποτίμηση αξιοπιστίας διατάξεων συστημάτων για μακροχρόνια ψηφιακή διατήρηση

Πετράκη, Μερόπη Σ (EL)
Petraki, Meropi S (EN)

Το ψηφιακό υλικό είναι ευάλωτο σε απώλειες και φθορές καθώς αποθηκεύεται σε μαγνητικά και οπτικά μέσα που μπορεί να αστοχήσουν από έκθεση σε ζέστη, υγρασία, περιβαλλοντική μόλυνση ή ελαττωματικές συσκευές ανάγνωσης και εγγραφής. Οργανισμοί που στην αποστολή τους περιλαμβάνεται η διαφύλαξη της πληροφορίας και της πολιτισμικής κληρονομιάς έχουν ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις αξιοπιστίας για τα συστήματα διατήρησης του ψηφιακού υλικού. Ουσιαστικά το πρόβλημα είναι να επιτευχθούν δεδομένοι στόχοι αξιοπιστίας με ελάχιστο κόστος. Η παρούσα εργασία εξετάζει την αποτελεσματικότητα διατάξεων συστημάτων που εξασφαλίζουν την διατήρηση ψηφιακών δεδομένων χρησιμοποιώντας αναλυτικές τεχνικές μοντελοποίησης για την αποτίμηση της αξιοπιστίας των διατάξεων αυτών. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι χρήσιμα για την υποστήριξη αποφάσεων όπως πόσα αντίγραφα πρέπει να διατηρούνται για κάθε ψηφιακό έγγραφο, πόσο συχνά απαιτείται να ελέγχονται τα αντίγραφα για αλλοιώσεις, ποια αποθηκευτικά σχήματα είναι αποτελεσματικά για διατήρηση δεδομένων, ποιες στρατηγικές είναι αποτελεσματικές για ανάκαμψη από σφάλματα και επιδιορθώσεις, πόσες τοποθεσίες πρέπει να χρησιμοποιούνται για πρόληψη απώλειας από φυσικές καταστροφές όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός. Διεξήχθησαν αναλύσεις ευαισθησίας μιας σειράς κριτηρίων αξιοπιστίας σε αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις ως προς τις παραμέτρους των μοντέλων. Οι αναλύσεις ευαισθησίας φάνηκαν ιδιαίτερα χρήσιμες στο να διαπιστωθούν «μείζονες» παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την αξιοπιστία και κατ’ επέκταση το κόστος κάθε διάταξης. Τα παραδείγματα δείχνουν ότι η διαίσθηση μπορεί να αποδειχθεί εσφαλμένη στη εκτίμηση αυτών των παραγόντων. (EL)
Digital material is vulnerable to loss and corruption as it is stored in magnetic and optical media that can fail because of exposure to heat, humidity, airborne contaminants or because of faulty reading and writing devices. Organizations whose mission encompasses the preservation of information and cultural heritage have very high reliability requirements for their digital preservation systems. The problem essentially is to achieve given reliability goals with minimal cost. In this work we study the effectiveness of various system configurations for digital preservation by applying analytical modelling techniques to evaluate the reliability of those configurations. The results are useful in supporting such decisions as how many copies to retain for each document, how frequently to check these copies for corruptions, what storage schemes are most effective for data preservation, what strategies are most effective for error recovery and repair, how many sites should be used in order to prevent loss from natural disasters such as flood, fire, earthquake. We have conducted sensitivity analysis of a set of reliability criteria with respect to model parameters in representative cases. Sensitivity analysis has proved especially helpful in finding ‘major’ factors that influence the reliability and cost of each configuration. The examples show that intuition may fail to estimate such factors. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


2005-04-01
2005-07-20


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.