Το δημόσιο στην υπηρεσία του πολίτη : η περίπτωση των ΚΕΠ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο δημόσιο στην υπηρεσία του πολίτη : η περίπτωση των ΚΕΠ

Παπαδομανωλάκη, Σταυρούλα

Κ. Μανασάκης
Η. Γεωργαντάς
Η.Α. Μαυρομούστακου

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να πλησιάσει τον χώρο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης από την πλευρά του πολίτη. Η ευρεία έννοια του δημοσίου τομέα, τα καθήκοντα του ανθρώπινου δυναμικού του, οι δυσλειτουργίες που αντιμετωπίζει, οι ευρωπαϊκές και εθνικές πρωτοβουλίες που υιοθετούνται για τον εκσυγχρονισμό αυτού, η ανάγκη στροφής της διοικητικής προσοχής στις ανάγκες του πολίτη καθώς και η καθιέρωση ενός καινοτόμου για τα ελληνικά δεδομένα θεσμού, είναι τα θέματα που θα μελετηθούν σε αυτήν εδώ την εργασία έχοντας πάντα στο επίκεντρο τα δικαιώματα του πολίτη και την απαραίτητη προστασία αυτών. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη: στο πρώτο προσεγγίζουμε την έννοια του δημοσίου τομέα της χώρας μας καθώς και τις υποχρεώσεις που έχει αυτός έναντι των πολιτών, μελετώντας παράλληλα τις προσπάθειες που έχουν συντελεστεί, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό τη γενικότερη ανασυγκρότηση των δημοσίων υπηρεσιών μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Στο δεύτερο μέρος ερχόμαστε σε επαφή με τα χαρακτηριστικά ενός θεσμού που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση και την πληροφόρηση του πολίτη για θέματα της Δημόσιας Διοίκησης, η οργάνωση του οποίου στηρίχτηκε στην έννοια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

E- goverment
Διοικητικές παθογένειες
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Citizens
One - stop shops
Πολίτης
Υπηρεσίες μιας στάσης
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Dissertations.
Problems in administrative services


Ελληνική γλώσσα

2012


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.