Δομή και δυναμική ανόργανων-οργανικών νανοσύνθετων υλικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Δομή και δυναμική ανόργανων-οργανικών νανοσύνθετων υλικών

Αφράτης, Αθανάσιος
Afratis, Athanasios

Αναστασιάδης, Σπύρος

Η ανάμειξη ανόργανων υλικών με πολυμερικές αλυσίδες οδηγεί στην δημιουργία νανοσύνθετων υβριδίων με βελτιωμένες ιδιότητες σε σχέση με τα αρχικά υλικά. Ειδικότερα, η ανάμειξη πολυμερών με πολυστρωματικούς πυριτιούχους πηλούς οδηγεί σε τρεις διαφορετικές μικρό ή νανοδομές: την φασικά διαχωρισμένη, τη δομή παρεμβολής, και την διεσπαρμένη δομή. Στην παρούσα εργασία, μελετήθηκε η δομή νανοϋβριδικών συστημάτων που βασίζονται σε πολικά πολυμερή και υδρόφιλους ανόργανους πηλούς, όπου εξετάστηκε η επίδραση της σύστασης του υβριδίου καθώς και της μεθόδου παρασκευής στην τελική δομή του σύνθετου υλικού. Χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές μέθοδοι παρασκευής, η ανάμειξη από τήγμα και η ανάμειξη από διάλυμα. Η δομή των τελικών υβριδίων μελετήθηκε με περίθλαση ακτίνων-Χ και μελετήθηκε η σχέση μεταξύ της δημιουργίας των τριών δομών και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του πολυμερούς και της επιφανείας του ανόργανου υλικού. Ειδικότερα στην περίπτωση που τα νανοσύνθετα υλικά εμφανίζουν δομή παρεμβολής, έγινε προσπάθεια να δημιουργηθούν αποκρίσιμα συστήματα στα οποία οι πολυμερικές αλυσίδες θα μπορούν να παρεμβάλλονται και να από-παρεμβάλλονται αντιστρεπτά υπό την επίδραση ελεγχόμενου εξωτερικού παράγοντα. Επίσης, στην περίπτωση νανοσύνθετων υλικών που εμφανίζουν δομή παρεμβολής, μελετήθηκε η δυναμική των πολυμερικών αλυσίδων υπό τον ισχυρό περιορισμό των ανόργανων επιφανειών με οιωνεί-ελαστική σκέδαση νετρονίων και διηλεκτρική φασματοσκοπία σε όλη την κλίμακα των θερμοκρασιών. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Παρεμβολή
Melt intercalation
X-ray diffraction
Αλληλεπιδράσεις πολυμερούς - πυριτικών επιφανειών
Σύσταση νανοϋβριδίου
Nanohybrids
Θερμοκρασιακή εξάρτηση
Quasielastic neutron scattering
Intercalation
Polymer - clay interactions
Dielectric spectroscopy
Δυναμική
Από-παρεμβολή
Neutron scattering
Dynamics
Solution intercalation
Deintercalation
Mean square displacement
Structure
Εξάρτηση από q
Ανάμειξη από διάλυμα
Μέση τετραγωνική μετατόπιση
Ανάμειξη από τήγμα
Temperature dependence
Q-dependence
Nanohydrid composition
Δομή
Nanocomposites
Inelastic measurements
Ελαστικές μετρήσεις
Διηλεκτρική φασματοσκοπία
Elastic measurements
Νανοσύνθετα υλικά
Νανοϋβρίδια
LCST
Σκέδαση νετρονίων
Οιωνεί-ελαστική σκέδαση νετρονίων
Περίθλαση ακτίνων Χ

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005-07-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.