Προσβάσιμες υπηρεσίες συνεργατικής κατασκευής προσβάσιμου περιεχομένου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Προσβάσιμες υπηρεσίες συνεργατικής κατασκευής προσβάσιμου περιεχομένου

Kouratoras, Konstantinos
Κουράτορας, Κωνσταντίνος

Στεφανίδης, Κωνσταντίνος

Το διαδίκτυο είναι μια ολοένα και σημαντικότερη πηγή πληροφοριών, που επηρεάζει πολλές πτυχές της καθημερινότητας. Τη σημερινή εποχή, ο πολίτης πέρα από την χρήση των προσφερομένων υπηρεσιών ως παθητικός δέκτης, είναι σε θέση όχι μόνο να αλληλεπιδρά με τις προσφερόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες, αλλά και να κατασκευάζει διαμοιραζμένο περιεχόμενο για τον Παγκόσμιο Ιστό,συμμετέχοντας ενεργότερα στην κοινωνική διαδικτύωση. Ως εκ τούτου, κρίνεται εξαιρετικής σημασίας η πρόσβαση στην κατασκευή και στην αλληλεπίδραση με το ηλεκτρονικό περιεχόμενο από όλους, ώστε να παρέχεται ίδη πρόσβση και ίσες ευκαιρίες σε όλους ανεξαιρέτως σε μία στην κοινωνία της πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ). Η δυνατότητα αυτή αποτελεί άλλωστε θεμελιώση αρχή της γέννησης του Παγκοσμίου Ιστού. Από τα πρώτα χρόνια ύπαρξης του διαδικτύου, η προσβασιμότητα του περιεχομένου του επιτυγχάνεται μέσω της συμμόρφωσης με σχετικές τεχνικές οδηγίες, οι οποίες υιοθετούνται πλέον σε αρκετές χώρες. Παρόλη όμως τη διάχυση και τις προσπάθειες υιοθέτησης των οδηγιών αυτών, τα στοιχεία τελευταίων μελετών καταδεικνύουν ότι το διαδίκτυο παραμένει μη προσβάσιμο στο μεγαλύτερο μέρος του. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο μέρος στο γεγονός ότι σήμερα, η κατασκευή προσβάσιμου διαδικτυακού περιεχομένου απαιτεί περίπλοκες τεχνικές γνώσεις. Επιπλέον, τα υπάρχοντα εργαλεία και οι υπηρεσίες κατασκευής περιεχομένου για το διαδίκτυο λαμβάνουν υπόψη τους μόνο τους "αρτιμελείς" χρήστες, και δεν τους καθοδηγούν προς την παραγωγή προσβάσιμου από όλους περιεχομένου. Εφόσον όμως το μέλλον στο διαδίκτυο προδιαγράφει την ολοένα και ενεργότερη συμμετοχή των πολιτών, η έλλειψη προσβάσιμων και απο ΑμεΑ υπηρεσιών κατασκευής περιεχομένου έχει ως αποτέλεσμα την δυσκολότεη πρόσβασηστων ΑμεΑ και των ηλικιωμένων στις νέες υπηρεσίες που αυτό προσφέρει. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος της συγκεκριμένης εργασίας αποτέλεσε η προσφορά διαδικτυακών υπηρεσιών κατασκευής προσβάσιμου περιεχομένου, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν από όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και των ΑμεΑ. Αξιοποιώντας και ανανεώντας την πλατφόρμα κατασκευής προσβάσιμου περιεχομένου WebHarmonia, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν προσβάσιμες διαδικτυακές υπηρεσίες κατασκευής προσβάσιμου περιεχομένου οι οποίες: - Οδηγούν στην κατασκευή προσβάσιμου περιεχομένου χωρίς την όποια προηγούμενη εμπειρία σε θέματα ηλεκτρονικής προσβασιμότητας από τον χρήστη. - Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από ΑμεΑ, προσφέροντας και στην συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών την δυνατότητα κατασκευής περιεχομένου. - Και εκμεταλλευόμενο τη συνεργατική δομή του Ιστού, προεφέρει τη δυνατότητα συνεργατικής κατασκευής περιεχομένου από ΑμεΑ και "αρτιμελείς" χρήστες από κοινού. (EL)
The World Wide Web is a major source of information, covering many aspects of our everyday life. Nowadays, people use services, not only as passive users, but they are also able to interact with current web services and to construct and share web content, participating in social networking actively. Therefore, it's extremely important for all people to be able to construct web content and interact with it, so as everyone, including people with disabilities, can have equal access and opportunities in an information society. This feature is a fundamental principle of the birth of the World Wide Web. From the very beginning of Internet creation, content accessibility is achieved by compliance with technical guidelines about software development, which are now adopted in many countries. Although, despite thw ide adoption of the guidelines, latest studies show that most websites remain inaccessible. Additionally, authoring tools and constructive web services take into account only ablebodied users and do not guide them to accessible content creation. At the same time, as long as the future of the web prescribes more and more active participation of all people, lack of accessible services for web content construction obstructs access for people with disabilities and elderly people to new services offered. In this context, this work aims to offer web services for accesible content construction, which can be utilized by all users, including people with disabilities. Utilizing and extending WebHarmonia, an accesible content design platform, accessible online services are constructed, that: - Guide to accessible content construction, without any prior technical expertise in web development. - Can be utilized by people with disabilities, in order to build accesible content - Utilizing the collaborative structure of the World Wide Web, offers collaborative content creation by ablebodied users and people with disabilities. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Greek

2010-07-16


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)