Ανάλυση ενθέσεων του μεταθετού στοιχείου Minos στο ανθρώπινο γονιδίωμα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2003 (EN)
Ανάλυση ενθέσεων του μεταθετού στοιχείου Minos στο ανθρώπινο γονιδίωμα

Παπαδοπούλου, Ναταλία (EL)
Papadopoulou, Natalia (EN)

Μετά την περάτωση της αλληλούχισης του ανθρώπινου γονιδιώματος, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την επιστήμη αποτελεί η ανάπτυξη τεχνικών, οι οποίες να επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη διερεύνηση της λειτουργίας των γονιδίων. Τα μεταθετά στοιχεία της υπερ-οικογένειας mariner/Tc1, στα οποία ανήκει το Minos, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία στην προσπάθεια αυτή, καθώς παρουσιάζουν υψηλή ενεργότητα σε μεγάλο εύρος οργανισμών, μεταξύ των οποίων και στον άνθρωπο. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν ενθέσεις του μεταθετού στοιχείου Minos στο ανθρώπινο γονιδίωμα. Η μελέτη έγινε σε κύτταρα HepG2 (human hepatocellular carcinoma) σταθερά μετασχηματισμένα με κασέτα που φέρει το τρανσποζόνιο. Με ανάκτηση των ενθέσεων μέσω ανάστροφης αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης ελέγθηκε η προτίμηση του στοιχείου ως προς τη θέση ένθεσης σε επίπεδο αλληλουχίας του γενωμικού DNA και της χρωμοσωμικής περιοχής. (EL)
Διατμηματικό συνεργαζομενα Τμήματα, Βιολογίας και Ιατρικής. After completion of the human genome project, the development of new techniques, which will facilitate the study of gene function, became one of the greatest challenges for science. Transposable elements of the mariner/Tc1 superfamily, including Minos, might represent important tools in this effort, as they exhibit high activity in a wide variety of organisms. In this report insertions of the transposable element Minos in the human genome have been studied. The study was carried out in HepG2 (human hepatocellular carcinoma) cells, stably transformed with a cassette carrying the transposon. After recovering the insertions through inverse PCR, preferences of the element regarding the position of the insertion were examined. The preferences refer to the genomic DNA sequence, as well as to the chromosomal region of the insertion. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


2003-11-01
2004-02-25


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)