Πολιτικές και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στην περιφέρεια και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα : μελέτη περίπτωσης περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠολιτικές και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στην περιφέρεια και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα : μελέτη περίπτωσης περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Κάλλια, Δέσποινα

text

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

2007
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.