Θερμοκρασιακή Εξάρτηση Συντελεστή Ταχύτητας Αντίδρασης Ατόμων Χλωρίου (Cl) με CF3CH2F (HFC-134α), με τη Μέθοδο Σχετικής Ταχύτητας, στην Αέρια Φάση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Θερμοκρασιακή Εξάρτηση Συντελεστή Ταχύτητας Αντίδρασης Ατόμων Χλωρίου (Cl) με CF3CH2F (HFC-134α), με τη Μέθοδο Σχετικής Ταχύτητας, στην Αέρια Φάση

Σαρρής, Ιωάννης

Άγγλος, Δημήτριος
Παπαδημητρίου, Βασίλειος

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία προσδιορίστηκε ο συντελεστής ταχύτητας αντίδρασης, k, ατόμων χλωρίου, Cl, με το 1,1,1,2-τετράφθορο αιθάνιο (CF3CH2F, HFC-134a) και μελετήθηκε η θερμοκρασιακή του εξάρτηση στο εύρος 243-363 Κ, στην αέρια φάση. Η συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επανεξέτασης του χρόνου ζωής του HFC-134a, ώστε να διερευνηθεί και να αποτιμηθεί η σημαντικότητα της Ατμοσφαιρικής Χημείας των ατόμων χλωρίου στην τροποσφαιρική αποικοδόμηση ενός εκ των πλέον χρησιμοποιούμενων εναλλακτικών των CFC, που βάσει των οδηγιών, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και του Kyoto τελεί υπό διαδικασία αντικατάστασης. Για τον προσδιορισμό του συντελεστή ταχύτητας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος σχετικής ταχύτητας (Relative Rate Method, RR), κατά τη συναγωνιστική κατανάλωση του Cl από την 1,1,1,3,3,3-εξάφθορο-2-προπανόλη ((CF3)2CΗOH,HFA). Τα πειράματα διεξήχθησαν με χρήση της στατικής τεχνικής του Θερμοστατούμενου Φωτοχημικού Αντιδραστήρα, εφοδιασμένου με μετασχηματιζόμενη κατά Fourier Φασματοσκοπία Υπερύθρου (TPCR/FT-IR), για την ανίχνευση αντιδρώντων και σταθερών προϊόντων. Η θερμοκρασιακή εξάρτηση του συντελεστή ταχύτητας αναπαρίσταται ικανοποιητικά από την έκφραση k(T, 700 Torr) =(1.77 ±1.03) ×10-13 × exp[(1203±172)/T] cm3molecule-1s-1, k(296 K, 700 Torr)= (2.51±0.48) 10-15 cm3molecule-1s-1. Οι αβεβαιότητες εκφράζονται σε όριο εμπιστοσύνης 95.4 % (2σ) και δεν συμπεριλαμβάνουν συστηματικά σφάλματα. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες


Ελληνική γλώσσα

2017-07-21


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.