Ανάλυση μκροσυστοιχιών και χρήση της ποσοτικής Real-time PCR με σκοπό: Α. Τη μελέτη του προτύπου έκφρασης του γονιδίου Gtl2 στο νωτιαίο μυελό των μυών Β. Τη μελέτη της έκφρασης γονιδίων στους TAG-1-/- μύες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάλυση μκροσυστοιχιών και χρήση της ποσοτικής Real-time PCR με σκοπό: Α. Τη μελέτη του προτύπου έκφρασης του γονιδίου Gtl2 στο νωτιαίο μυελό των μυών Β. Τη μελέτη της έκφρασης γονιδίων στους TAG-1-/- μύες

Ζούπη, Λήδα

Καραγωγέως, Δόμνα
Καλαντίδης, Κρίτων

Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί περίπου 70 γονίδια τα οποία υφίστανται γονιδιακή αποτύπωση. Αρκετά από αυτά εμπλέκονται στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος και συνεπώς στην συμπεριφορά. Βασική προϋπόθεση για την κατανόηση του ρόλου τους, είναι να μελετήσουμε πρωτίστως το πρότυπο έκφρασής τους στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Microarray αναλύσεις αποκάλυψαν ότι το γονίδιο Gtl2, το οποίο δρά ως non-coding RNA και εκφράζεται από το μητρικό χρωμόσωμα, εμφανίζει διαφορετική έκφραση στον κοιλιακό και ραχιαίο τελεγκέφαλο. Επιπρόσθετα, σειρά πειραμάτων υβριδοποιήσεων in situ σε τομές εγκεφάλου αποκάλυψαν ένα αρκετά ενδιαφέρον πρότυπο έκφρασης του συγκεκριμένου γονιδίου. Για να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα του προτύπου έκφρασης αυτού στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στο πρώτο τμήμα αυτής της εργασίας, εφαρμόζεται μια σειρά νέων υβριδοποιήσεων in situ στο νωτιαίο μυελό μυών ηλικίας από Ε11.5 ως Ρ7. Αρκετά έντονη έκφραση παρατηρείται στη φαιά ουσία και στα γάγγλια των ραχιαίων ριζών σε όλα τα αναπτυξιακά στάδια. H TAG-1 είναι ένα νευρωνικό μόριο κυτταρικής συνάφειας της υπεροικογένειας των ανοσοσφαιρινών, η οποία εκφράζεται σε διάφορα αναπτυξιακά στάδια στο κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα των τρωκτικών. Οι γνωστοί φυσιολογικοί ρόλοι της συγκεκριμένης πρωτεΐνης αφορούν τη διαμεσολάβηση της κυτταρικής συνάφειας, την αύξηση των νευραξόνων, την καθοδήγηση των νευρικών κυττάρων κατά τη μετανάστευσή τους καθώς και την συμμετοχή της στην οργάνωση των εμμύελων ινών. Ο μηχανισμός με τον οποίο δρα, καθώς και το πλήθος των μορίων με τα οποία αλληλεπιδρά, δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Στο δεύτερο τμήμα με τo συνδυασμό της microarray ανάλυσης, αλλά και μέσω της ποσοτικής Real time PCR, προσπαθούμε να ανακαλύψουμε νέα μόρια τα οποία αλληλεπιδρούν με την πρωτεΐνη, καθώς και πιθανά σηματοδοτικά μονοπάτια στα οποία αυτή εμπλέκεται. (EL)
Until recently, approximately 70 genetically imprinted genes have been identified, many of which are thought to play a role in neurodevelopment and behavior. In order to elucidate the role of specific genes in these processes, the observation of their expression pattern in the central nervous system is required. Preliminary data from a microarray study have revealed the differential expression of Gtl2, a maternally expressed non-coding RNA, between the ventral and the dorsal telencephalon of the mouse. Moreover, a series of in situ hybridizations in coronal brain sections from mice indicated a very interesting expression pattern in different parts of the brain. In order to obtain an overall image of the Gtl2 expression pattern we performed in situ hybridization in transverse sections of mouse spinal cord at different developmental stages (E11.5 to P7). Strong expression was observed in the cell bodies of the gray matter and in the dorsal root ganglia. TAG-1 is a neural specific cell adhesion molecule of the immunoglobulin superfamily, with a strong expression in different parts of the central and peripheral nervous system in rodents. This protein is thought to be implicated in fasciculation, neurite outgrowth, axonal migration and myelination events. The mechanisms through which it acts and the overall number of molecules which are able to interact with TAG-1, are still to be elucidated. In this study, through the use of microarray analysis and of quantitative Real time PCR, we aim to reveal new interacting molecules and possible downstream signaling events in which our protein is implicated. (EN)

Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
text


Ελληνική γλώσσα

2008-04-07


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.