Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΥπέρλαμπρες πηγές ακτίνων Χ στους πιο μεταλλικά φτωχούς γαλαξίες
Ultra-luminous X-ray sources in the most metal poor galaxies

Τσαντάκη, Μαρία

Ζέζας, Ανδρέας

Ερευνήσαμε τον πληθυσμό Υπέρλαμπρων πηγών ακτίνων Χ (Ultra-luminous X-ray sources - ULXs) σε ένα δείγμα 25 εξαιρετικά χαμηλής μεταλλικότητας γαλαξιών (eXtremely Metal Poor Galaxies - XMPGs) στο κοντινό σύμπαν. Επεξεργαστήκαμε πρόσφατες παρατηρήσεις από τον δορυφόρο ακτίνων Χ, Chandra χρησιμοποιώντας το λογισμικό CIAO και εντοπίσαμε 6 πηγές ακτίνων Χ στην περιοχή των 0.3-8.0 keV. Λάβαμε φάσματα γι αυτές τις πηγές και υπολογίσαμε την λαμπρότητα τους στις ακτίνες Χ να ανήκει στο εύρος (0.7-7.5)×1039 erg/sec, χαρακτηρίζοντάς τις ως πηγές ULXs. Επιπλέον, επεξεργαστήκαμε δεδομένα γι αυτούς τους γαλαξίες στο υπέρυθρο από το διαστημικό τηλεσκόπιο Spitzer στα 24μm και πραγματοποιήσαμε φωτομετρία ώστε να υπολογίσουμε τη λαμπρότητά τους. Χρησιμοποιήσαμε τη λαμπρότητα στην περιοχή των 24μm για να εκτιμήσουμε το ρυθμό δημιουργίας των αστέρων (Star Formation Rate - SFR). Στη συνέχεια, συγκρίναμε το δείγμα των XMPGs με 33 γαλαξίες από το δείγμα των κοντινών υπέρυθρων γαλαξιών του Spitzer (SINGS). Για τους γαλαξίες SINGS υπολογίσαμε το SFR χρησιμοποιώντας δεδομένα στο υπέρυθρο και Ηα, καθώς από τη βιβλιογραφία πήραμε τον αριθμό των ULXs που ανήκουν σε αυτούς. Συγκρίνοντας αυτά τα δείγματα γαλαξιών διαφορετικής μεταλλικότητας (Υψηλής, Μεσαίας και Χαμηλής), φτάσαμε στο συμπέρασμα που δείχνει ότι υπάρχει μια τάση όπου ο αριθμός των ULXs ανά SFR μειώνεται με τη μεταλλικότητα, που σημαίνει ότι πιθανόν τα ULXs να προτιμούν περιβάλλοντα χαμηλής μεταλλικότητας. Αυτό το συμπέρασμα έρχεται σε συμφωνία με θεωρητικά μοντέλα που δείχνουν ότι ο πληθυσμός των ULXs προέρχεται από μεγάλης μάζας διπλά συστήματα ακτίνων Χ τα οποία μεταφέρουν μάζα διαμέσου του λοβού Roche. (EL)
We investigated the Ultra-luminous X-ray source (ULX) population in a sample of 25 extremely metal poor galaxies (XMPGs) in the local universe. We processed recent observations from the Chandra X-ray Observatory with the CIAO software and detected 6 X-ray sources in the 0.3-8.0 keV band. We obtained spectra for these sources and found their X-ray luminosities to be in the range (0.7-7.5)×1039 erg/sec, characterizing them as ULX sources. In addition, we processed infrared data for these galaxies from the Spitzer Space telescope in the 24 micron band and performed aperture photometry in order to measure their luminosities. We used the 24μm luminosity to estimate their Star Formation Rate (SFR). Moreover, we compared the XMPGs with 33 galaxies from the Spitzer Infrared Nearby Galaxies Survey (SINGS) sample. For the SINGS galaxies we calculated the SFR using IR and Hα data as well as the number of their ULXs, from the literature. Comparing these samples of different metallicities (High, Intermediate and Low), we reached the conclusion that there is a trend showing that the number of ULXs per SFR is decreasing with metallicity which means that ULXs may prefer metal poor environments. This conclusion comes in agreement with models that derive the ULX population from High Mass X-ray Binaries (HMXBs) with mass transfer through Roche Lobe Overflow (RLO). (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Μεταλλικότητα
Binaries
ULXs
Metallicity
Διπλά συστήματα αστέρων
Ακτίνες-Χ


Αγγλική γλώσσα

2011-03-18


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.