This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2018 (EN)
Εμβόλια για την πρόληψη του ιού HPV : η γνώση και η στάση των φοιτητών νοσηλευτικής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Vaccines against virus HPV

Γάμπα, Αναστασία

Θεοφανίδης, Δημήτριος
Γαλανάκης, Εμμανουήλ
Δημητρίου, Ελένη

Σκοπός: Η έρευνα αυτή έχει ως κύριο αντικείμενο τη διερεύνηση των στάσεων, απόψεων και γνώσεων των φοιτητών Νοσηλευτικής σχετικά με το τεστ Παπανικολάου (τεστ Παπ), τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) και τον εμβολιασμό έναντι του συγκεκριμένου ιού. Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν 321 φοιτητές και φοιτήτριες Νοσηλευτικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από τις 1/10/2017 έως τις 15/11/2017. Για την πραγματοποίηση της έρευνας σχηματίστηκε ένα ερωτηματολόγιο που αποτελείται από σύνθεση έγκυρων ερωτηματολογίων αντίστοιχων ερευνών (επιλογή ερωτήσεων). Τα ερωτηματολόγια της μελέτης διανεμήθηκαν στη σχολή Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και στο Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό λογισμικό ΙΒΜ SPSS v22. Αποτελέσματα: Το 63% του δείγματος δηλώνει ότι έχει κάνει τεστ Παπ ενώ το ήμισυ του δείγματος γνωρίζει τον ακριβή λόγο της διαγνωστικής εξέτασης. Ως κυριότεροι λόγοι για τη μή πραγματοποίηση του τεστ Παπ αναφέρθηκαν η «αμέλεια», η «μη ύπαρξη σεξουαλικών επαφών» και ότι «δε χρειάζεται». Αντίστοιχα, το 80,5% γνωρίζει τι είναι ο ιός HPV και το 37,7% του δείγματος έχει εμβολιαστεί έναντι αυτού. Ως κυριότεροι λόγοι μη εμβολιασμού αναφέρθηκαν η «μη επαρκής ενημέρωση» και «ο φόβος τυχών παρενεργειών». Σχεδόν ο μισός πληθυσμός γνωρίζει την ύπαρξη σχέσης μεταξύ του ιού HPV και του καρκίνου τραχήλου της μήτρας Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 4 (ΚΤΜ) και διατίθεται να πληρώσει το εμβόλιο ακόμα και αν αυτό δεν προσφέρεται δωρεάν. Το 77,2% του δείγματος γνωρίζει ότι ο ιός HPV μπορεί να προσβάλλει και τα δύο φύλα, το 60,7% ότι η λοίμωξη από τον ιό είναι θεραπεύσιμη, ο ερωτικός σύντροφος και η κάθετη μετάδοση από τη μητέρα στο παιδί είναι οι κατ’ εξοχήν τρόποι μετάδοσης, ενώ υψηλά ποσοστά σημείωσε και η μετάγγιση (64,2%). αντιθέτως, χαμηλό ήταν το ποσοστό που απάντησε από ασυμπτωματικά άτομα (10,6%). Μεγάλο ποσοστό του δείγματος επέλεξε τη χρήση προφυλακτικού και το εμβόλιο ως τρόπους μείωσης της μετάδοσης του ιού, με το 33,44% να δηλώνει ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές και αποτελεσματικό. Επίσης φάνηκε πως οι φοιτητές των πρώτων ετών που είναι και νεαρότεροι ηλικιακά έχουν λιγότερες γνώσεις συγκριτικά με τους αυτούς των μεγαλύτερων ετών. Τέλος το επίπεδο γνώσεων διαφέρει ως προς το φύλο υποδεικνύοντας ίσως πως το εμβόλιο του HPV αποτελεί «γυναικεία υπόθεση». Συμπεράσματα: Από την παρούσα μελέτη φάνηκε πως ένα μεγάλο μέρος των σπουδαστών έχει μερική ή εσφαλμένη γνώση σχετικά με τα ερωτήματα της μελέτης. Καθώς η θνησιμότητα από τον ΚΤΜ είναι μεγάλη, αναγκαίο κρίνεται να αυξηθεί η πρωτογενής (εμβολιασμός κατά του HPV) και δευτερογενής πρόληψη (προληπτικό έλεγχο γυναικών) εφαρμόζοντας τα κατάλληλα μέτρα ενώ επιτακτική είναι η ανάγκη επιμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας και του γενικού πληθυσμού, κατά προτίμηση σε νεότερη ηλικία. Χρήζει αναγκαία η συχνή πραγματοποίηση ενημερωτικών εκστρατειών αλλά και η δημιουργία ενός δομημένου δικτύου ενημέρωσης και πρόληψης. (EL)
Purpose: The purpose of this study is to explore the attitudes and the knowledge of nursing students concerning the smear test, the Human Papilloma Virus (HPV) and the vaccine against the HPV virus. Methods: The study included 321 nursing students of ATEI Thessaloniki between 1/10/2017 and 15/11/2017. A questionnaire was made by choosing questions from equivalent surveys. The survey took place at a nursing school of ATEI Thessaloniki and a hospital named Ippokrateio. Statistic analysis was performed with SPSS v22. Results: 63% of the sample has had smear test and half of the participants knew why people have smear test exactly. In women declining smear test, the reported reasons were “negligence”, “not having sexual contacts” and thought that “it’s not necessary”. 80,5% of the sample states that knows what is HPV virus and 37,7 % was vaccinated against HPV. The main reasons why the sample didn’t want to get the shoot were “the fear of adverse events” and “haven’t been informed enough”. Half of the participants knew that there is a relation between HPV and cervical cancer and are willing to pay the vaccine if they can’t prescribe it. 77,2 % of the sample knew that HPV can infect both women and men and 60,7 % answered that the infection of the HPV can be treated. Concerning the ways that the disease can be transmitted the most common answers were via the sexual partner, the blood transfusion and vertical transfer from mother to child. The minority of the sample answered that the virus can be transferred via asymptomatic persons (10,6%). A big percentage of the sample chose the use of condom and the vaccine as ways to prevent the spread of the virus. 33,44% of the participants states that the vaccine is safe and effective. Finally it turned out Vaccines and Prevention of Infectious Diseases in Childhood and Adolescence Faculty of Medicine – University of Crete 6 that the year of study, the age and the gender (women had better knowledge than the men) affect positively concerning the knowledge of the nursing students about the HPV. Conclusion: The survey showed that there is lack of knowledge about the smear test, the HPV virus and its vaccine. Since the mortality of cervical cancer is big it’s necessary to increase the primary (via vaccination against HPV) and secondary prevention (via the preventive tests of women). Health workers and the whole population have to learn about HPV, especially at early age. Finally, campaigns must occur often and a network of information and prevention needs to be made. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

smear test
Τέσρ Παπ
Γνώσεις
Εμβόλιο HPV
HPV vaccine
Στάσεις


Greek

2018-03-28


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)