Απομόνωση και χαρακτηρισμός φωτοσυνθετικών συμπλόκων του οργανισμού και chlamydomonas reinhardtii

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Isolation and characterization of photosynthetic complexes from the organism chlamydomonas reinhardtii
Απομόνωση και χαρακτηρισμός φωτοσυνθετικών συμπλόκων του οργανισμού και chlamydomonas reinhardtii

Κωστομοίρη, Ειρήνη-Δάφνη Ιωάννη
Kostomiri, Irene-Dafni

Γανωτάκης, Δημήτριος

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε η απομόνωση φωτισυνθετικών συμπλόκων από σπανάκι και από τα κύτταρα Chlamydonas reinhardtii. Τα απομονωμένα σύμπλοκα χαρακτηρίστηκαν πλήρως ποσοτικά και ποιοτικά και ακινητοποιήθηκαν σε μήτρα πολυμερούς αλγινικού ασβεστίου. Εκτός από τα σύμπλοκα ακινητοποιήθηκαν στο ίδιο υλικό και ολόκληρα κύτταρα Chlamydonas reinhardtii (Vilchez, Garbayo, Markvicheva, Galvan, & Leon, 2001). Τα φωτοσυνθετικά σύμπλοκα ακινητοποιήθηκαν επιτυχώς σε μήτρα αλγινικού ασβεστίου και διαπιστώθηκε η διατήρηση της φωτοσυνθετικής λειτουργίας και αμέσως μετά την ακινητοποίηση αλλά και κατά τη διάρκεια ενός χρονικού διαστήματος ενός μήνα. Η παγίδευση σε σφαιρίδια αλγινικού ασβεστίου είναι μια ευρέως διαδεδομένη μέθοδος και αρκετά ελπιδοφόρα που παρέχει ενισχυμένη σταθερότητα (Ertsvag & Valla, 1998). Τα αλγινικά είναι από τα πλέον χρησιμοποιημένα πολυμερή για την ακινητοποίηση πρωτεϊνών με την τεχνική της παγίδευσης, λόγω των ιδιοτήτων που παρουσιάζουν και του χαμηλού κόστους τους (Smidsrod, 1974). Αυτή η μέθοδος είναι ιδανική για την ακινητοποίηση φωτοσυνθετικών υλικών, αφού διατηρούν σε καλό επίπεδο την ενεργότητα των φωτοσυνθετικών συμπλόκων ενώ παράλληλα τους παρέχουν προστασία ενάντια στη γήρανση και τον ισχυρό φωτισμό. (EL)
In the present study, it is performed the isolation of photosynthetic complexes from both spinach and Chlamydomonas reinhardtii cells. Those complexes were fully characterized and immobilized in a calcium alginate matrix. Besides, Chlamydomonas reinhardtii cells were entrapped in the same material (Vilchez, Garbayo, Markvicheva, Galván, & Leon, 2001). The immobilization of the photosynthetic complexes was successful and it was also determined the photosynthetic function maintenance sharply after the immobilization and after one month’s storage at 4°C. One of the most common hydrogels for entrapment is sodium alginate, providing great stability to proteins and membrane systems (Ertesvåg & Valla, 1998). Alginate is quite promising and fulfills a great variety of requirements as safety to the enzyme, easy manufacturing, non-toxicity and low cost (Smidsrod, 1974). This method is ideal for photosynthetic complexes’ immobilization as it preserves them against aging and damages caused from strong illumination. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Φωτοσυστήμα ΙΙ
Φωτοσύνθεση
Immobilization of enzymes
Isolation of enzymes
Θυλακοειδή
Thylakoids
Απομόνωση ενζύμων
Photosystem II
Chlamydonas reinhardtii
Ακινητοποίηση ενζύμων
Photosynthesis


Greek

2010-07-06


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)