Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Φωνολογική ανάπτυξη της αγγλικής ως δεύτερης γλώσσας στη διγλωσσία ενός παιδιού.
Phonological development of a child's L2 English in bilingualism

Μπαμπατσούλη, Ελένη Αθανασίου

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

Διγλωσσία
Development
Δεύτερη γλώσσα
Phonology
Φωνολογία
Παιδιά
Bilingualism
Κατάκτηση
Children
Acquisition
Ανάπτυξη
Second language

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Αγγλική γλώσσα

2013


Σχολή/Τμήμα--Φιλοσοφική Σχολή--Τμήμα Φιλολογίας --Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.