Μελέτη του ρόλου της αυτοφαγίας στην ανοσολογική ανοχή που επάγεται απο τα κατασταλτικά κύτταρα της μυελικής σειράς στις αντικαρκινικές αποκρίσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοInvestigate the role of autophagy in the Myeloid Derived Suppressor Cells -mediated tolerance of anti-tumor responses
Μελέτη του ρόλου της αυτοφαγίας στην ανοσολογική ανοχή που επάγεται απο τα κατασταλτικά κύτταρα της μυελικής σειράς στις αντικαρκινικές αποκρίσεις

Μίντζας, Κωνσταντίνος

Μπούμπας, Δημήτριος
Βεργίνης, Παναγιώτης
Χαμηλός, Γεώργιος

Η στρατολόγηση κατασταλτικών ανοσοκυττάρων στις περιοχές των όγκων είναι μία κύρια εκδήλωση της ανοσολογικής ανοχής κατά του όγκου. Τα κατασταλτικά κύτταρα της μυελικής σειράς (MDSCs) παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην καταστολή των ανοσολογικών αποκρίσεων εναντίον του όγκου, εκφράζοντας διάφορα κατασταλτικά μόρια και ενεργοποιώντας τα Τ ρυθμιστικά κύτταρα. Ο ακριβής μοριακός μηχανισμός, όμως, της αλληλεπίδρασης μεταξύ MDSCs και Τ ρυθμιστικών κυττάρων δεν είναι απόλυτα κατανοητός. Η αυτοφαγία, εκτός από τον ομοιοστατικό της ρόλο, έχει εμπλακεί και στην αντιγονοπαρουσίαση μέσω των μορίων MHC II στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, αλλά η συμβολή της αύξηση των Τ ρυθμιστικών κυττάρων από τα MDSCs δεν έχει μελετηθεί. Σε αυτή την μελέτη, παρατηρήσαμε μία αύξηση στον αριθμό των MDSCs σε ποντίκια με μελάνομα, που συνοδευόταν με αύξηση της έκφρασης των γονιδίων της αυτοφαγίας Atg5 και Bcl1. Ποντίκια από τα οποία έχει αφαιρεθεί το γονιδίου Atg5 στα κύτταρα της μυελικής σειράς (LysMcreAtg5fl/fl) είχαν μειωμένη ανάπτυξη του όγκου συγκρινόμενα με τα ποντίκια ελέγχου. Επίσης, στα ποντίκια LysMcreAtg5fl/fl παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση των MDSCs στον σπλήνα συγκρινόμενα με τα κοντρόλ ποντίκια και διαφορική έκφραση διάφορων δραστικών μορίων (TGFβ, arginase-1 and CEBP/β) σε αυτά τα κύτταρα. Συνολικά, τα δεδομένα μας δείχνουν έναν σημαντικό ρόλο για την αυτοφαγία στη δράση των κυττάρων της μυελικής σειράς και επόμενα πειράματα θα μας δείξουν τον μοριακό μηχανισμό που διέπει την ανοσολογική ανοχή κατά του όγκου από τα MDSCs. (EL)
Recruitment of suppressive immune cell types in tumor sites is a major manifestation of tumor tolerance. Myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) play a very important role in the suppression of anti-tumor immunity by expressing several suppressive molecules and by expanding regulatory T cells. However, the exact molecular mechanism of MDSCs-Treg interaction is not yet fully understood. Autophagy, apart from its homeostatic role, has been implicated in antigen presentation through MHC class II molecules in antigen-presenting cells, but its implication in regulatory T cell expansion by MDSCs has not been studied. In this study, we observed an expansion of MDSCs in tumor-bearing mice that is accompanied by an increase in the expression of the autophagy-related genes Atg5 and Bcl1. Mice with a conditional knock-out of Atg5 gene in myeloid cells (LysMcreAtg5fl/fl) showed decreased tumor growth compared to control tumor-bearing mice. Furthermore, LysMcreAtg5fl/fl mice showed a markedly expansion of MDSCs in spleen compared to control mice and a differential expression of several effector molecules (TGFβ, arginase-1 and CEBP/β) in these cells. Collectively, these results support an important role for autophagy in the function of myeloid cells and additional experiments will elucidate the molecular mechanism underlying tumor tolerance by MDSCs. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Tolerance
Ανοσολογική ανοχή
Suppressor cells
Καρκίνος
Autophagy
Αυτοφαγία
Κατασταλτικά κύτταρα
Cancer


Αγγλική γλώσσα

2014-12-04


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.