Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός της σύστασης των αποσταγμάτων στεμφύλων σταφύλης στα τρία κλάσματα της απόσταξης με φασματοσκοπία NMR

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός της σύστασης των αποσταγμάτων στεμφύλων σταφύλης στα τρία κλάσματα της απόσταξης με φασματοσκοπία NMR

Κοντούδη, Μαρκέλλα

Απόστολος, Σπύρος

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας, ήταν ο ποιοτικός και ο ποσοτικός προσδιορισμός της σύστασης στα τρία κλάσματα της απόσταξης ("κεφαλή", "καρδιά", "ουρά"), σε αποστάγματα στεμφύλων σταφύλης που προέρχονταν από παραγωγούς της Κρήτης. Επίσης, σημαντικό μέρος αυτής της έρευνας ήταν η σύγκριση των συγκεντρώσεων των ενώσεων μεταξύ των τριών κλασμάτων, για να προσδιοριστεί σε πιο κλάσμα η κάθε ένωση βρίσκεται σε μεγαλύτερη συγκέντρωση και γιατί. Οι παραπάνω διαδικασίες πραγματοποιήθηκαν με χρήση φασματοσκοπίας NMR, κυρίως μιας διάστασης και πιο συγκεκριμένα με τη χρήση πυρήνα 1Η NMR. Πρόκειται για μια μέθοδο που είναι αρκετά απλή και γρήγορη και βρίσκει εφαρμογές σε διάφορους τομείς. Επίσης, έχει την ικανότητα να ανιχνεύει ένα μεγάλο αριθμό συστατικών χαμηλής μοριακής μάζας, όπως αυτό των αποσταγμάτων στεμφύλων. Κατά την επεξεργασία των φασμάτων με το κατάλληλο λογισμικό, έγινε η ανάθεση των κορυφών, έπειτα η ολοκλήρωσή τους και, τέλος, η ποσοτικοποίηση αυτών, σε κάθε κλάσμα της απόσταξης, για να γίνει η σύγκριση. Στην συνέχεια, ακολούθησε στατιστική ανάλυση των δειγμάτων, με τη χρήση του μοντέλου PCA, το οποίο απεικονίζει οποιαδήποτε σχέση μεταξύ των δειγμάτων, και του μοντέλου OPLS-DA, το οποίο αποτελεί προέκταση του PCA. Τέλος, οι συγκεντρώσεις των ενώσεων ελέγχθηκαν για το αν είναι σε συμφωνία με τα κοινά αποδεκτά όρια σύμφωνα με την Νομοθεσία. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες


Ελληνική γλώσσα

2016-03-18


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.