Ατμοσφαιρική επίδραση (E)-(CF3)2CFCH=CHF : κινητική, k(Τ, P), και μηχανιστική μελέτη της αντίδρασης με άτομα Cl και ταυτοποίηση τελικών προΐόντων τροποσφαιρικής οξείδωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοAtmospheric impact of (E)-(CF3)2CFCH=CHF: kinetic, k(Τ, P), and mechanistic study for the reaction with Cl atoms and tropospheric oxidation End-products identification
Ατμοσφαιρική επίδραση (E)-(CF3)2CFCH=CHF : κινητική, k(Τ, P), και μηχανιστική μελέτη της αντίδρασης με άτομα Cl και ταυτοποίηση τελικών προΐόντων τροποσφαιρικής οξείδωσης

Αγγελάκη, Μαρία Ε.

Μήλιος, Κωνσταντίνος
Άγγλος, Δημήτριος
Κανακίδου, Μαρία
Παπαδημητρίου, Βασίλειος

text

Products atmospheric impact
Περιβαλλοντικά προβλήματα
CFC replacement
Εναλλακτικό των CFC
Ατμοσφαιρική επίδραση
Kinetics with Cl
Enviromental issues
HFO-1438ezy(E)
Ηeterogeneous catalysis
Κινητική με Cl

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

2017-11-23
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.