Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοCensMon :Ένα σύστημα παρακολούθησης λογοκρισίας στο διαδίκτυο
CensMon : A Web Censorship Monitor

Σφακιανάκης, Ανδρέας Νικόλαος

Μαρκάτος, Ευάγγελος
Ιωαννίδης, Σωτήριος

To Internet είναι παραδοσιακά το πιο ελεύθερο μέσο για πρόσβαση και δημοσιοποίηση πληροφορίας. Επίσης, το Internet εξελίσσεται ταχύτατα ως το κυρίαρχο μέσο για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση για ειδήσεις. Έτσι, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι γίνονται προσπάθειες για να λογοκριθούν συγκεκριμένα ενημερωτικά άρθρα στο Διαδίκτυο ή ακόμα και ολόκληροι ειδησιογραφικοί ιστότοποι. Επίσης, τα πρόσφατα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης καθώς και τον νόμων SOPA και ΡΙΡΑ έφεραν τα θέματα της λογοκρισίας στο Διαδίκτου στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Οι περισσότερες πηγές για λογοκρισία στο Διαδίκτυο δεν παρέχουν τεχνικές λεπτομέριες. Επίσης, είναι περισσότερο βασισμένες σε ελέγχους προσβασιμότητας ενώ πολλές μετρήσεις γίνονται από δημοσιογράφους, οι οποίοι υπολείπονται σε τεχνικό υπόβαθρο. Σαν αποτέλεσμα, υπάρχει ανάγκη να ξέρουμε τι φιλτράρεται στο Διαδίκτυο, από ποιον, πως και πότε μέσω μιας συνεχής παρακολούθησης, μιας και το τι λογοκρίνεται αλλάζει με τον χρόνο . Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζουμε μια προσπάθεια να εντοπίσουμε διαδικτυακή λογοκρισία εστιάζοντας κυρίως σε τεχνικές παραμέτρους. Αρχικά μελετάμε τις σύγχρονες τεχνολογίες λογοκρισίας καθώς και τις κύριες υπάρχουσες προσπάθειες για την μελέτη της λογοκρισίας στο Διαδίκτυο. Στη συνέχεια σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ένα σύστημα παρακολούθησης της λογοκρισίας στο Διαδίκτου που ονομάζεται CensMon. To CensMon είναι από την φύση του αποκεντροποιημένο, λειτουργεί αυτόματα καθώς δεν βασίζεται στους χρήστες του Διαδικτύου για να αναφέρουν λογοκριμένες σελίδες στο Internet, μπορεί να ξεχωρίσει δικτυακά σφάλματα από πιθανές απόπειρες λογοκρισίας και τέλος, χρησιμοποιεί πολλαπλές ροές εισόδου για να ψάξει για λογοκριμένο υλικό. Η αξιολόγηση του συστήματος μας έδειξε ότι το CensMon μπορεί να εντοπίσει επιτυχώς λογοκριμένο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο καθώς και την τεχνική φι¬λτραρίσματος που χρησιμοποιεί ο λογοκριτής. (EL)
The Internet has traditionally been the most free medium for publishing and accessing information. It is also quickly becoming the dominant medium for quick and easy access to news. It is therefore not surprising that there are significant efforts to censor certain news articles or even entire web sites. Furthermore, last year’s incidents of Arab Spring as well as SOPA and PIPA acts brought web censorship in the forefront of attention. Most existing sources of Internet censorship do not provide detailed technical information. They are mainly based on accessibility tests and a lot of current censorship measurement efforts are mostly conducted by journalists without technical background. As a result, there is a lack in measuring who censors what, how, when on an ongoing basis since what is blocked changes over time. In this thesis we present an approach to detect censorship in a technically sound way. First, we studied current filtering technologies as well as existing approaches to map web filtering. Then, we designed and implemented a web censorship monitor, called CensMon. CensMon is distributed in nature, operates automatically and does not rely on Internet users to report censored web sites, can differentiate access network failures from possible censorship, and uses multiple input streams to determine what kind of censored data to look for. Our evaluation shows that CensMon can successfully detect censored content and spot the filtering technique used by the censor. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Διαδίκτυο
Censorship
Λογοκρισία
Network Neutrality


Αγγλική γλώσσα

2012-03-16


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.