Η αντιμετώπιση της ελληνικής οικονομικής κρίσης : το μνημόνιο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ αντιμετώπιση της ελληνικής οικονομικής κρίσης : το μνημόνιο

Οικονόμου, Όλγα-Ηρώ

Σ. Λαμπατσιώρας
Γ. Σταθάκης
Α. Γιαννόπουλος

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα στη δίνη της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Η ελληνική κρίση χρέους θεωρείται ότι αποτέλεσε την πρώτη εκδήλωση της κρίσης χρέους των ανεπτυγμένων οικονομικά χωρών. Η διεθνής κρίση του 2008 αποκάλυψε το μέγεθος των δημοσιονομικών ανισορροπιών της Ελλάδας και ενέτεινε το πρόβλημα της κρίσης χρέους στην Ο.Ν.Ε. Η εργασία αυτή έχει ως αντικείμενο την εξέταση των επιμέρους παραγόντων που έχουν οδηγήσει την Ελληνική οικονομία στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, καθώς και την πολιτική αντιμετώπισης της Ελληνικής κρίσης όπως περιγράφεται στο «Μνημόνιο». Ειδικότερα, στο 1ο κεφάλαιο της εργασίας , ορίζονται και διερευνώνται θεωρητικά οι βασικές της έννοιες , όπως το δημόσιο χρέος και το δημοσιονομικό έλλειμμα. Στη συνέχεια, στο 2o κεφάλαιο παρουσιάζεται μια σύντομη περιοδολόγηση της δημοσιονομικής κρίσης της Ελληνικής οικονομίας καθώς και η εξέλιξη του δημόσιου χρέους. Αναφέρονται τα αίτια που οδήγησαν στην εμφάνιση και διόγκωσή του, οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν καθώς και οι παράγοντες που συντηρούν την κατάσταση. Επίσης, εξετάζεται η ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ και θίγεται το ζήτημα των επιπτώσεων από την εισδοχή της σε αυτήν. Τέλος, συνοψίζονται οι κύριες αιτίες που οδήγησαν στην κρίση του 2008, οι επιπτώσεις της στη διεθνή και ελληνική οικονομία και περιγράφονται τα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή της. Στο 3ο κεφάλαιο, εξετάζεται αναλυτικά η εξέλιξη του δημόσιου χρέους το διάστημα 1994-2008 και διερευνώνται οι παράγοντες που συμβάλλουν στην συσσώρευση του δημόσιου χρέους. Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού, εξετάζεται η διάρθρωση των κρατικών δαπανών και της φορολογίας στην Ελλάδα σε σύγκριση με την ΕΕ. Στο 4° κεφάλαιο, παρουσιάζεται το ιστορικό της δανειακής σύμβασης και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση τόσο στους στόχους όσο και στα μέτρα που καθορίστηκαν για την εξυγίανση της Ελληνικής οικονομίας με βάση το κείμενο του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής. Στο 5ο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Μνημονίου κυρίως όσον αφορά τους δημοσιονομικούς στόχους που τέθηκαν έως και την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος 2011-2013, τον Ιούνιο του 2011, και τέλος γίνεται αναφορά στην συνθήκη της 21ης Ιουλίου. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2012


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Οικονομικών Επιστημών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.