Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης των υπεροξιδειοσωμάτων με το μηχανισμό άμυνας απέναντι σε ακραίες θερμοκρασίες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοPeroxisomes : a possible assocation with the heat shock response
Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης των υπεροξιδειοσωμάτων με το μηχανισμό άμυνας απέναντι σε ακραίες θερμοκρασίες

Κουνάκης, Κωνσταντίνος

Ταβερναράκης, Νεκτάριος

Τα υπεροξιδειοσώματα είναι οργανίδια που απαντώνται σε όλους σχεδόν τους ευκαρυώτες και παρουσιάζουν ιδιαίτερα πλειοτροπική λειτουργικότητα. Στεγάζουν πολλαπλά μονοπάτια του λιπιδικού μεταβολισμού, συνεισφέρουν στον μεταβολισμό ενεργών ριζών οξυγόνου και αζώτου και επιτελούν πλήθος επιπλέον εξειδικευμένων λειτουργιών ανάλογα με τον οργανισμό. Πρόσφατες δημοσιεύσεις συνδέουν τα υπεροξιδειοσώματα με τον παράγοντα hsf-1, κεντρικό ρυθμιστή του μηχανισμού άμυνας απέναντι σε ακραίες θερμοκρασίες. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να κάνει μια επισκόπηση της υπάρχουσας επιστημονικής γνώσης για τη βιολογία των υπεροξιδειοσωμάτων και παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας σειράς πειραμάτων με στόχο την διευκρίνηση της σχέσης των υπεροξιδειοσωμάτων με τον hsf-1 και το σχετικό αμυντικό μηχανισμό. (EL)
Peroxisomes are ubiquitous eukaryotic organelles with diverse functionality. They house several pathways of lipid metabolism, contribute to ROS/RNS metabolism and assume a variety of organism-specific roles. Recently published data indicates a possible association of peroxisomes with hsf-1, the master regulator of the heat shock response. This thesis provides a review of current knowledge on peroxisomal biology and presents data from a series of experiments intended to determine the exact relation between peroxisomes and hsf-1. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Υπεροξιδειοσώματα


Αγγλική γλώσσα

2016-11-18


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.