Ο τρόπος που νομοθετούνται οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα : τομέας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

 
This item is provided by the institution :
University of Crete
Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Ο τρόπος που νομοθετούνται οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα : τομέας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Μιχάλη, Ευαγγελία

Μαυρομούστακου, Ηβη
Αλεξόπουλος, Νεκτάριος
Παπαδάκης, Νικόλαος

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας εξετάζεται η νομοθέτηση των μεταρρυθμίσεων του τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Γίνετε ποιοτική ανάλυση της παραγόμενης νομοθεσίας , με στόχο να προσδιοριστεί ο βαθμός που η πρωτογενής νομοθεσία είναι λεπτομερής και ειδικευμένη και ο βαθμός που παραπέμπει σε εκτελεστικές διατάξεις με τη μορφή υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων . Ερευνάται αν η προβλεπόμενη δευτερογενής νομοθεσία όντως παράγεται καθώς και το ακριβές χρονικό διάστημα παραγωγής. Επίσης προβαίνουμε και στο ερώτημα κατά πόσο οι νόμοι που επιχείρησαν να μεταρρυθμίσουν αυτόν τον τομέα είναι νόμοι αφηρημένοι με πολλές εξουσιοδοτικές διατάξεις ή συγκεκριμένοι και λεπτομερειακοί. Κατά την ψήφιση του νόμου μελετάται και η συνοχή του κυβερνώντος κόμματος , ο βαθμός συναίνεσης της αντιπολίτευσης, η εγγύτητα στο χρόνο των εκλογών και έτσι οδηγούμαστε σε σημαντικές διαπιστώσεις. Η έρευνα αυτή έχει ως κύριο στόχο να μετρήσει το έλλειμμα υλοποίησης νομοθετικών δράσεων και να κατανοηθεί η σχέση ανάμεσα σε θεσμούς και δρώντες. Με θεωρητικό- αναλυτικό εργαλείο τη θεωρία των αρνησίκυρων δρώντων, γίνεται αντιληπτό ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν , κατά την εφαρμογή των νόμων, παράγοντες όπως ο αριθμός και οι προτιμήσεις των εμπλεκόμενων παικτών αρνησικυρίας και συγκεκριμένα των υπουργών , των γραφειοκρατών και των δικαστών. Έτσι λοιπόν μελετάται η μεταρρυθμιστική νομοθετική παραγωγή υπό ένα άλλο πρίσμα, συγκριτικά με άλλες μελέτες για νομοθετικές παρεμβάσεις, που σκοπό είχαν την μεταρρύθμιση τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Greek

2010


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)