Διεύρυνση της ποιότητας ζωής σχετιζόμενης με την υγεία σε δείγμα παιδιατρικών ογκολογικών ασθενών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιεύρυνση της ποιότητας ζωής σχετιζόμενης με την υγεία σε δείγμα παιδιατρικών ογκολογικών ασθενών

Μακρατζάκη, Αθηνά Δ.

Κ. Χατήρα
Σ. Τριλίβα
Ε. Καραδήμας

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση βασικών διαστάσεων της ποιότητας ζωής που σχετίζεται με την υγεία σε παιδιατρικούς ογκολογικούς ασθενείς, ως προς τις επιπτώσεις της ασθένειας και της θεραπείας της στη λειτουργικότητα των υπο θεραπεία παιδιών. Το δείγμα αποτέλεσαν 60 παιδιά και έφηβοι ηλικίας 5-18 ετών με καρκίνο, και 60 μητέρες- κύριοι φροντιστές των παιδιών αντίστοιχα. Τα ψυχομετρικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν είναι κλίμακες από το μοντέλο μέτρησης για την καταγραφή της Παιδιατρικής Ποιότητας Ζωής (PedsQL) για παιδιά και εφήβους, που μετρούν τόσο γενικές όσο και ειδικότερες διαστάσεις ποιότητας ζωής, καθώς και διαστάσεις σχετικές με την παρούσα λειτουργικότητα των παιδιατρικών ασθενών με καρκίνο. Βρέθηκε ότι η ένταση της θεραπείας, το είδος της νεοπλασίας και ορισμένοι δημογραφικοί παράγοντες έχουν σημαντική επίδραση σε ορισμένες διαστάσεις της ποιότητας ζωής σχετιζόμενης με την υγεία. Επίσης, βρέθηκε ότι η μητέρα, σε σχέση με το παιδί με καρκίνο, τείνει να αναφέρει φτωχότερη ποιότητα ζωής σχετιζόμενης με την υγεία του, καθώς και ότι η αναφορές της μητέρας και του παιδιού με καρκίνο συσεχτίζονται θετικά όσον αφοορά την ποιότητα ζωής σχετιζόμενης με την υγεία του παιδιού. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2012


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Ψυχολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.