Διεύρυνση της ποιότητας ζωής σχετιζόμενης με την υγεία σε δείγμα παιδιατρικών ογκολογικών ασθενών

 
This item is provided by the institution :
University of Crete
Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share2012 (EN)
Διεύρυνση της ποιότητας ζωής σχετιζόμενης με την υγεία σε δείγμα παιδιατρικών ογκολογικών ασθενών

Μακρατζάκη, Αθηνά Δ.

Κ. Χατήρα
Σ. Τριλίβα
Ε. Καραδήμας

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση βασικών διαστάσεων της ποιότητας ζωής που σχετίζεται με την υγεία σε παιδιατρικούς ογκολογικούς ασθενείς, ως προς τις επιπτώσεις της ασθένειας και της θεραπείας της στη λειτουργικότητα των υπο θεραπεία παιδιών. Το δείγμα αποτέλεσαν 60 παιδιά και έφηβοι ηλικίας 5-18 ετών με καρκίνο, και 60 μητέρες- κύριοι φροντιστές των παιδιών αντίστοιχα. Τα ψυχομετρικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν είναι κλίμακες από το μοντέλο μέτρησης για την καταγραφή της Παιδιατρικής Ποιότητας Ζωής (PedsQL) για παιδιά και εφήβους, που μετρούν τόσο γενικές όσο και ειδικότερες διαστάσεις ποιότητας ζωής, καθώς και διαστάσεις σχετικές με την παρούσα λειτουργικότητα των παιδιατρικών ασθενών με καρκίνο. Βρέθηκε ότι η ένταση της θεραπείας, το είδος της νεοπλασίας και ορισμένοι δημογραφικοί παράγοντες έχουν σημαντική επίδραση σε ορισμένες διαστάσεις της ποιότητας ζωής σχετιζόμενης με την υγεία. Επίσης, βρέθηκε ότι η μητέρα, σε σχέση με το παιδί με καρκίνο, τείνει να αναφέρει φτωχότερη ποιότητα ζωής σχετιζόμενης με την υγεία του, καθώς και ότι η αναφορές της μητέρας και του παιδιού με καρκίνο συσεχτίζονται θετικά όσον αφοορά την ποιότητα ζωής σχετιζόμενης με την υγεία του παιδιού. (EL)

text

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

2012
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)