Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων: ιστορική αναδρομή, σύγχρονη κατανόηση και εκπαιδευτικές δυνατότητες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
The Antikythera mechanism : historical review, current understanding and educational potential
Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων: ιστορική αναδρομή, σύγχρονη κατανόηση και εκπαιδευτικές δυνατότητες

Αναστασάκης, Μαρίνος Σ

Πλατής, Ιωάννης Δ.

Στην παρούσα εργασία περιγράφουμε σχεδόν εκατό χρόνια έρευνας σχετικά με τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, από την τυχαία του ανακάλυψη το 1900 έως σήμερα. Παρουσιάζουμε που μας έχουν οδηγήσει οι πρωτύτερες έρευνες: αλήθεια πόσα γνωρίζουμε για αυτό το αινιγματικό αρχαίο αντικείμενο; Τελικά, αναφέρουμε για τα διαθέσιμα φυσικά και ψηφιακά (προσομοιώσεις) μοντέλα του μηχανισμού των Αντικυθήρων και των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων τους. (EL)
In this thesis, we describe almost 100 years of research about the Antikythera Mechanism, from its accidental discovery in 1900 till nowadays. We present where the previous described efforts had brought us: how much really do we know about this strange artifact? Finally, we report on available physical and computer (simulations) models for the Antikythera Mechanism and its educational potential. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

E-learning
Simulations
Εκπαίδευση διδακτική των μαθηματικών
Ψηφιακή μάθηση
Mathematics education

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Αγγλική γλώσσα

2013-11-15


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Μαθηματικών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.