Ημερήσια δραστηριότητα τεσσάρων ειδών Anatidae στην τεχνιτή λίμνη Μπραμιανών Ιεράπετρας κατά τη διάρκεια της διαχείμασης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗμερήσια δραστηριότητα τεσσάρων ειδών Anatidae στην τεχνιτή λίμνη Μπραμιανών Ιεράπετρας κατά τη διάρκεια της διαχείμασης

Αρβανίτης, Παντελής (EL)
Arvanitis, Pantelis (EN)

Η τεχνητή λίμνη του φράγματος του Μπραμιανού ποταμού στην Ιεράπετρα και η λίμνη της Αγιάς Χανίων αποτελούν σήμερα τους σημαντικότερους υγρότοπους κατά τις μεταναστευτικές περιόδους και κατά τη διάρκεια της διαχείμασης για πολλά είδη της οικογένειας των Anatidae στην Κρήτη. Στοιχεία από την ημερήσια δραστηριότητα, δηλαδή ανάπαυση, τροφοληψία, κίνηση, περιποίηση και κοινωνική συμπεριφορά, μελετήθηκαν κυρίως στην τεχνητή λίμνη των Μπραμιανών Ιεράπετρας, για την Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos), το Κιρκίρι (Anas crecca), το Γκισάρι (Aythya ferina) και τη Βαλτόπαπια (Aythya nyroca). Οι παρατηρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν κατά το τέλος της φθινοπωρινής μετανάστευσης (14 - 19 Νοεμβρίου 2001), την περίοδο της διαχείμασης (17 - 21 Δεκεμβρίου 2001) και την αρχή της εαρινής μετανάστευσης (23 - 27 Φεβρουαρίου 2002). Μία δεύτερη δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στη λίμνη της Αγιάς Χανίων (2 - 3 Φεβρουαρίου 2002). Τα τέσσερα είδη, έδειξαν μια ποικίλη κατανομή του χρόνου ως προς την ημερήσια δραστηριότητα τους, που σχετίζεται με το είδος και με την περίοδο παρατήρησης. Η ημερήσια συμπεριφορά προσαρμόζεται διαφορετικά κάθε φορά, ανάλογα με τη φυσική – κοινωνική κατάσταση που βρίσκονταν τα πτηνά και σε απόκριση των διαφορετικών περιβαλλοντικών συνθηκών που επικράτησαν κατά την περίοδο της διαχείμασης. Οι κυρίαρχες συμπεριφορές ήταν αυτές της ανάπαυσης και της τροφοληψίας καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μέρος της ημερήσιας δραστηριότητας για όλη την περίοδο της μελέτης μας. Γενικά οι Αφρόπαπιες και το Γκισάρι διέθεσαν μεγάλο μέρος της ημερήσιας τους δραστηριότητας για ανάπαυση, ενώ η Βαλτόπαπια για τροφοληψία. Τα πτηνά ήταν ιδιαίτερα δραστήρια τις πρωινές και απογευματινές ώρες (επικράτησαν η κίνηση και η τροφοληψία), ενώ αντίθετα το μεσημέρι σε μεγάλο βαθμό αναπαύονταν. Τα στοιχεία μας απέδειξαν ότι οι υγρότοποι των Μπραμιανών και της Αγιάς διαδραματίζουν ένα διπλό ρόλο και αποτελούν περιοχές τόσο αναζήτησης τροφής όσο και ανάπαυσης. Ειδικά ο υγρότοπος των Μπραμιανών εκτός από μια περιοχή ενδιάμεσων στάσεων κατά τη μετανάστευση αποτελεί και περιοχή διαχείμανσης για τα τέσσερα είδη της μελέτης μας. Η έντονη ανύψωση της στάθμης στη λίμνη των Μπραμιανών το χειμώνα, προκάλεσε τη γρήγορη αναχώρηση των βουτόπαπιων λόγω της δυσκολίας εύρεσης τροφής. Η δημιουργία προστατευμένων περιοχών μέσα στη λίμνη, με σταθερή στάθμη που θα παρέχουν επαρκή ποσότητα τροφής, θα είναι μία ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την βιολογία των Anatidae και ιδιαίτερα για τις βουτόπαπιες. (EL)
Diurnal time - activity budgets, were compiled for four Anatidae species, Mallard (Anas platyrhynchos), Teal (Anas crecca), common Pochard (Aythya ferina) and Ferruginous duck (Aythya nyroca), at their two most important wintering areas, artificial lake of Bramiana (Ierapetra) and the lake of Agia (Chania) in Crete, during November 2001, December 2001 and February 2002. Diurnal time - activity patterns varied among and within the four Anatidae species depended on both the species and the season. Physiological - social status of birds and environmental conditions during wintering time influenced behavior patterns. According to our data, ducks spent most of their daily time resting and feeding, for the whole wintering period. Generally dabbling ducks and common Pochard spent much of their daily activity resting, while Ferruginous duck feeding. Generally, ducks demonstrated a greater activity in the morning and the afternoon, where they spent most of their time on locomotion and feeding. Resting peaked, for all species, in the middle of the day. The lake of Bramiana and Agia are exploited by the birds as a diurnal roost for both feeding and resting. Bramiana lake, apart from an area of intermediary stations during immigration time, constitutes the most important wetland for wintering Anas crecca, Anas platyrhynchos, Aythya ferina and Aythya nyroca in Crete. Sudden rise of water level during the winter at the dam of Bramiana forced mainly Pochard species, to leave early. For this reason it is necessary to create special protection areas in the lake which will both maintain the desirable level of the water and will supply Nonbreeding Anatidae with enough food. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


2003-07-01
2003-07-21


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.