Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧαρακτηρισμός νέων πρωτεϊνών που αλληλεπιδρούν με την TRAF3
Characterization of novel proteins interacting with TRAF3

Μηλιαρά, Σοφία
Miliara Sofia

Ηλιόπουλος, Αριστείδης

Η παρούσα μελέτη εστιάζει στον χαρακτηρισμό νέων πρωτεϊνών που αλληλεπιδρούν με την πρωτεΐνη TRAF3. Συγκεκριμένα η TRAF3 αλλά όχι οι άλλες TRAFς αλληλεπιδρά με την πρωτεϊνική κινάση PKN1 παρουσία της ογκοπρωτεΐνης LMP1, υποδεικνύοντας ένα καινούριο ρόλο για την TRAF3, καθότι και οι δύο αυτές πρωτεΐνες εμπλέκονται στην αναδιοργάνωση του κυτταρικού σκελετού, ένα φαινόμενο το οποίο είναι απαραίτητο για πολλές κυτταρικές λειτουργίες. Με τη κατασκευή μεταλλαγμένων πρωτεϊνών αναγνωρίστηκε η περιοχή υπεύθυνη για την πρωτεϊνική αλληλεπίδραση (TRAF domain). Μια άλλη πρωτεΐνη που βρέθηκε να αλληλεπιδρά με την TRAF3 μέσω του TRAF domain είναι το ένζυμο Ubc9. Είναι μια πρωτεΐνη απαραίτητη για πολλά κυτταρικά μονοπάτια και στην παρούσα μελέτη υποθέτουμε ότι μαζί με την TRAF3 μπορεί να εμπλέκεται στο μη-κανονικό μονοπάτι σήμανσης του NFκB (non canonical NFκB pathway). Περαιτέρω μελέτες είναι απαραίτητες για να αναδειχθεί ο ρόλος της TRAF3 σε αυτά τα νέα σηματοδοτικά μονοπάτια. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Proteins


Αγγλική γλώσσα

2006-12-20


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.