Ανίχνευση DNA μορίων με την χρήση ακουστικού βιοαισθητήρα QCM-D

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανίχνευση DNA μορίων με την χρήση ακουστικού βιοαισθητήρα QCM-D

Δεικτάκης, Ελευθέριος

Γκιζέλη, Ηλέκτρα

Ο σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας ήταν μια προσπάθεια αύξησης της ευαισθησίας ανίχνευσης μιας συγκεκριμένης κατηγορίας βιομορίων, των δεοξυριβονουκλειικών οξέων (DNA), επάνω στην επιφάνεια του ακουστικού βιοαισθητήρα QCM-D. Το σημαντικό σημείο της πειραματικής διαδικασίας ήταν να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε μια μεθοδολογία, και ενδεχομένως, μια διαγνωστική τεχνική, οπού με την χρήση του QCM-D, χωρίς να αυξήσουμε την ποσότητα του δείγματος με τους κλασσικούς τρόπους (PCR), να ενισχύσουμε το σήμα που λαμβάνουμε από τον αισθητήρα. Απώτερος σκοπός άλλωστε ήταν να περάσουμε από την ανίχνευση μικροποσοτήτων DNA στην ανίχνευση μικροποσοτήτων microRNA και για αυτό τον λόγο και η επιλογή των DNA μορίων για τα πειράματα ήταν ανάλογη. Ο τρόπος, με τον οποίον θα το επιτυγχάναμε αυτό, ήταν με την χρήση νανοσφαιριδίων χρυσού (Gold Nanoparticles, Au-NPs) και θα τον αναλύσουμε στην συνέχεια. Στο παρελθόν είχαν γίνει προσπάθειες από το εργαστήριο της Δρ. Γκιζελή, επάνω στο συγκεκριμένο έργο, ωστόσο ο σχεδιασμός των πειραμάτων δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Η παρούσα εργασία επίσης απέτυχε στην χρήση των Au-NPs για την ενίσχυση του σήματος από τον βιοαισθητήρα, ωστόσο έγιναν κατανοητά σημαντικά πράγματα πάνω βιοφυσική συμπεριφορά των DNA μορίων, στην υβριδοποίηση τους και στην διάταξη επάνω στην επιφάνεια (conformation) καθώς και μια εικονική ενίσχυση του σήματος χρησιμοποιώντας παραλλαγές των βιομορίων αυτών. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες

Gold Nanoparticles
Au-NPs


Ελληνική γλώσσα

2012-11-16


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.