Ανίχνευση DNA μορίων με την χρήση ακουστικού βιοαισθητήρα QCM-D

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Ανίχνευση DNA μορίων με την χρήση ακουστικού βιοαισθητήρα QCM-D

Δεικτάκης, Ελευθέριος

Γκιζέλη, Ηλέκτρα

Ο σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας ήταν μια προσπάθεια αύξησης της ευαισθησίας ανίχνευσης μιας συγκεκριμένης κατηγορίας βιομορίων, των δεοξυριβονουκλειικών οξέων (DNA), επάνω στην επιφάνεια του ακουστικού βιοαισθητήρα QCM-D. Το σημαντικό σημείο της πειραματικής διαδικασίας ήταν να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε μια μεθοδολογία, και ενδεχομένως, μια διαγνωστική τεχνική, οπού με την χρήση του QCM-D, χωρίς να αυξήσουμε την ποσότητα του δείγματος με τους κλασσικούς τρόπους (PCR), να ενισχύσουμε το σήμα που λαμβάνουμε από τον αισθητήρα. Απώτερος σκοπός άλλωστε ήταν να περάσουμε από την ανίχνευση μικροποσοτήτων DNA στην ανίχνευση μικροποσοτήτων microRNA και για αυτό τον λόγο και η επιλογή των DNA μορίων για τα πειράματα ήταν ανάλογη. Ο τρόπος, με τον οποίον θα το επιτυγχάναμε αυτό, ήταν με την χρήση νανοσφαιριδίων χρυσού (Gold Nanoparticles, Au-NPs) και θα τον αναλύσουμε στην συνέχεια. Στο παρελθόν είχαν γίνει προσπάθειες από το εργαστήριο της Δρ. Γκιζελή, επάνω στο συγκεκριμένο έργο, ωστόσο ο σχεδιασμός των πειραμάτων δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Η παρούσα εργασία επίσης απέτυχε στην χρήση των Au-NPs για την ενίσχυση του σήματος από τον βιοαισθητήρα, ωστόσο έγιναν κατανοητά σημαντικά πράγματα πάνω βιοφυσική συμπεριφορά των DNA μορίων, στην υβριδοποίηση τους και στην διάταξη επάνω στην επιφάνεια (conformation) καθώς και μια εικονική ενίσχυση του σήματος χρησιμοποιώντας παραλλαγές των βιομορίων αυτών. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες

Gold Nanoparticles
Au-NPs


Greek

2012-11-16


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)