Μελέτη της ενεργότητας του μεταθετού στοιχείου Minos σε κύτταρα θηλαστικών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1999 (EN)
Μελέτη της ενεργότητας του μεταθετού στοιχείου Minos σε κύτταρα θηλαστικών

Ζαγοραίου, Λασκαρώ Δ (EL)
Zagoraiou, Laskaro D (EN)

Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η ενεργότητα του μεταθετού στοιχείου Minos σε κύτταρα HeLa. Πραγματοποιήθηκαν διαμολύνσεις με δύο πλασμίδια δότες που έφεραν διαφορετικού μεγέθους μεταθέματα (2kb και 8.2kb), απουσία και παρουσία πηγής τρανσποζάσης, για να ελεγχθεί η επίδραση του μεγέθους του μεταθέματος στη συχνότητα των ενθέσεων (transposase mediated insertions). Bρέθηκε ότι με τη χρήση του μεγάλου μεταθέματος μειώνεται δραστικά η συχνότητα αυτή. Eπίσης ελέγχθηκε η αναλογία συγκέντρωσης πλασμιδίου δότη και βοηθού που οδηγεί σε μέγιστο αριθμό σταθερά μετασχηματισμένων μέσω τρανσποζάσης κλώνων. Tέλος δημιουργήθηκαν σταθερά μετασχηματισμένοι κλώνοι κυττάρων HeLa, με κατάλληλο μετάθεμα, έτσι ώστε στο μέλλον να ελεγχθεί η κινητοποίηση ενός Minos μεταθέματος μέσα στο γένωμα των κυττάρων αυτών. (EL)
Διατμηματικό, συνεργαζόμενα Τμήματα Βιολογίας και Ιατρικής. Here we report a study of the activity of Minos transposable element in the HeLa cells. Transfection experiments with two donor plasmids carrying different in size transposons (2 kb and 8.2 kb) were performed in order to determine the effect of the transposon size to the efficiency of the transposase-mediated integrations into the genome. The efficiency was found to drastically decrease when the 8.2 kb transposon was used. The ratio of transposase vs transposon that leads to the highest number of transposase-mediated integrations was also determined. Stably transformed clones were created such as remobilization of the transposon to be assayable, in order to assess the property of Minos to transpose to a new position in the genome. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


2000-06-28
1999-12-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)