Τα φυλογενετικά πρότυπα των χερσαίων σαλιγκαριών του γένους Albinaria στην Κρήτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοThe phylogenetic patterns of land snails of the genus Albinaria in Crete
Τα φυλογενετικά πρότυπα των χερσαίων σαλιγκαριών του γένους Albinaria στην Κρήτη

Δημοπούλου, Αγγελική

Μυλωνάς, Μωυσής
Πουλακάκης, Νίκος
Τσιγγενόπουλος, Κωνσταντίνος

Το γένος Albinaria (Gastropoda, Clausiliidae) εξαπλώνεται στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, παρουσιάζοντας υψηλό βαθμό μορφολογικής και γενετικής διαφοροποίησης, κυρίως στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κρήτη. Η ταξινομική του ωστόσο αναθεωρείται διαρκώς εξαιτίας της μορφολογικής και οικολογικής πλαστικότητας των taxa που περιλαμβάνει, καθώς και της απουσίας ισχυρών συναπομορφικών χαρακτήρων στη μελέτη ενός μεγάλου αριθμού taxa. Ο υψηλός βαθμός μορφολογικής διαφοροποίησης που παρατηρείται στην Κρήτη και τις δορυφορικές νησίδες της, με τον αριθμό των περιγεγραμμένων ειδών να φτάνει τα 31, αποτελεί πρόκληση για την επίλυση των φυλογενετικών σχέσεων και της συστηματικής των taxa που περιλαμβάνει το γένος. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν, δεδομένα από ένα μιτοχονδριακό δείκτη (16S rRNA) και έναν πυρηνικό (ITS1) και προσεγγίστηκαν με ανάλυση Μπεϋζιανής Συμπερασματολογίας, Σύνδεσης Γειτόνων και Μέγιστης Πιθανοφάνειας, ώστε να διαλευκανθούν κατά το δυνατόν οι φυλογενετικές σχέσεις, να αποτιμηθεί η γενετική ιδιαιτερότητα και συνεκτικότητα των taxa του γένους και να ανοικοδομηθεί η εξελικτική τους ιστορία στην Κρήτη, δίνοντας μια προοπτική βαθύτερης και συνολικότερης προσέγγισης της εξελικτικής ιστορίας του γένους Albinaria στο μέλλον. Οι φυλογενετικές σχέσεις των taxa της Κρήτης παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άλυτες, υπάρχουν όμως σημαντικές ενδείξεις ότι ο αριθμός των πραγματικών ειδών είναι πολύ μικρότερος από τα περιγεγραμμένα καθώς και ότι δε συνιστούν μία μονοφυλετική ομάδα. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Φυλογένεση
ITS1
Phylogeny
16S


Ελληνική γλώσσα

2013-07-19


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.