Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΘεωρήματα σύγκλισης και επαναφοράς στην εργοδική θεωρία
Convergence theorem and recurrence in ergodic theory

Λέων , Γαρυφαλιά

Φραντζικινάκης, Ν.

Θεωρήματα σύγκλισης και επαναφοράς αποτελούν κεντρικό κομμάτι της εργοδι-κής θεωρίας και η μελέτη τους εντάθηκε τις τελευταίες δεκαετίες κυρίως λόγο της αμφίδρομης σχέσης τους με κάποια δημοφιλή προβλήματα της συνδυαστικής θεωρίας αριθμών. Η παρούσα εργασία αποτελεί μία σύνθεση κλασικών και νεώτε¬ρων αποτελεσμάτων σύγκλισης και επαναφοράς τα οποία αφορούν πολυωνυμικές ακολουθίες, ακολουθίες Hardy και τυχαίες ακολουθίες φυσικών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε συγκεκριμένα παραδείγματα καθώς και στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας με τρόπο φιλικό για τον αναγνώστη που δεν διαθέτει γνώσεις εργοδικής θεωρίας. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Σύγκλιση
Συνδυαστική
Επαναφορά


Ελληνική γλώσσα

2015-03-15


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Μαθηματικών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.