Δεύτερο ιξώδες σε ολογραφικά μοντέλα με ασυμπτωτικά εκθετικά δυναμικά

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Bulk viscosity in effective holographic models with asymptotically exponential potentials
Δεύτερο ιξώδες σε ολογραφικά μοντέλα με ασυμπτωτικά εκθετικά δυναμικά

Gurdogan, Omer Can

Κυρίτσης, Ηλίας

Αριθμητικά και ολογραφικά μοντέλα για ισχυρά συζευγμένα συστήματα υποδεικνύουν μία αύξηση του δεύτερου ιξώδους στην περιοχή της αλλαγής φάσης από παγιδευμένες καταστάσεις χρώματος σε ελεύθερες του πλάσματος κουάρκ γλοιονίων. Μελετάμε την συμπεριφορά του δεύτερου ιξώδους σε ολογραφικά μοντέλα τα οποία είναι Einstein-dilaton βαρυτικές θεωρίες σε 4+1 διαστάσεις με δυναμικά τα οποία είναι ασυμπτωτικά εκθετικά στο IR. Βρίσκουμε ότι σε αυτά τα μοντέλα η αλλαγή φάσης είναι συνεχής, ο λόγος του δεύτερου ιξώδους προς την πυκνότητα εντροπίας έχει ένα μέγιστο λίγο πάνω από την κρίσιμη θερμοκρασία και παραμένει πεπεραμένος. (EL)
Numerical and holographic models for strongly coupled systems indicated a rise in the vicinity of the confinement – deconfinement phase transition of the quark gluon plasma. We investigate the behaviour of bulk viscosity in holographic models that are 4+1 dimensional Einstein – dilaton gravity theories with potentials that are asymptotically exponential in the IR. We find that in such models where the phase transition is continuous, the bulk viscosity / entropy density ratio has a maximum just above a critical temperature and remains finite. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Holography
QGP


English

2010-11-19


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)