Εναπόθεση λεπτών υμενίων οξειδίου του ψευδαργύρου (Zn1-xAlxO) και μελέτη της φωτοκαταλυτικής διάσπασης στεαρικού οξέος

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Deposition of zinc oxide thin films(Zn1-xAlxO) photodegradation of stearic acid
Εναπόθεση λεπτών υμενίων οξειδίου του ψευδαργύρου (Zn1-xAlxO) και μελέτη της φωτοκαταλυτικής διάσπασης στεαρικού οξέος

Γιαννακουδάκης, Ζαχαρίας Φ.
Giannakoudakis, Zacharias F.

Τρικαλίτης, Παντελής
Κατσαράκης, Νίκος

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της φωτοκαταλυτικής δράσης λεπτών υμενίων οξειδίου του ψευδάργυρου, Zn1-xAlxO (x=0,1,3,5 % κ.β.), που έχουν εναποτεθεί με τις τεχνικές κολλοειδούς-γέλης (sol-gel) και πυρόλυσης ψεκασμού με υπερήχους (Ultrasonic Spray Pyrolysis) ως προς τη διάσπαση στεαρικού οξέος. Πρόκειται για καινοτόμους, οικονομικές, φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές για την παραγωγή λεπτών υμενίων και επικαλύψεων οξειδίων μετάλλων σε συνθήκες που μπορούν να εφαρμοστούν και σε βιομηχανικό επίπεδο, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα εναπόθεσης σε επιφάνειες μεγάλης κλίμακας. Τα δείγματα Zn1-xAlxO μελετώνται όσον αφορά τα δομικά τους χαρακτηριστικά, τη μορφολογία τους και τις οπτικές τους ιδιότητες, ενώ εξετάζεται η φωτοκαταλυτική τους δράση σε περιβάλλον τεχνητού φωτισμού UV-A (365nm). Δίνεται έμφαση στην επίδραση των παραμέτρων εναπόθεσης, όπως η θερμοκρασία και ο χρόνος εναπόθεσης, η απόσταση υποστρώματος / ακροφύσιου, η φύση του πρόδρομου διαλύματος και η παρουσία προσμίξεων Al σε διαφορετική % κ.β. σύσταση, στη φωτοκαταλυτική δράση των λεπτών υμενίων Zn1-xAlxO . Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εναπόθεσης με τις δύο χημικές μεθόδους, τα υμένια Zn1-xAlxO παρουσιάζουν διαφορετικό πάχος, κρυσταλλικότητα, μορφολογία και οπτικές ιδιότητες, με αποτέλεσμα να επιδεικνύουν διαφορετική φωτοκαταλυτική δράση ως προς την αποδόμηση του στεαρικού οξέος. Συμπεραίνουμε ότι τα λεπτά υμένια Zn1-xAlxO που εναποτέθηκαν με χημικές μεθόδους πάνω σε υποστρώματα γυαλιού σε ήπιες συνθήκες, δίνουν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα σχετικά με φωτοκαταλυτική αποδόμηση του στεαρικού οξέος κατά την έκθεσή τους σε τεχνητή UV-A ακτινοβολία, και κατά συνέπεια είναι ισχυροί υποψήφιοι για τη βιομηχανική τους εφαρμογή σε φωτοκαταλυτικά παράθυρα. (EL)
The objective of this dissertation is the study of the photocatalytic activity of zinc oxide thin films Zn1-xAlxO (x=0, 1, 3, 5 % w/w) deposited by the sol-gel and ultrasonic spray pyrolysis techniques with respect to the photodegradation of stearic acid. These are innovative, inexpensive and environmental-friendly chemical techniques for the production of metal oxide thin films in an industrial scale, while providing at the same time the possibility of large-area depositions. The structural, morphological and optical properties of the Zn1-xAlxO samples were investigated together with their photocatalytic activity under UV-A light (365nm) illumination. Moreover, the photocatalytic activity dependence on growth parameters such as deposition temperature and time, precursor solution, distance between nozzle and substrate and Al-doping concentration is thoroughly examined. Depending on deposition parameters and technique applied, the Zn1-xAlxO samples show different thickness, crystallinity, morphology and optical properties, and thus exhibit diverse photocatalytic activity concerning the photodegradation of stearic acid. It is concluded that Zn1-xAlxO thin films deposited via chemical routes onto glass substrates under mild conditions show quite encouraging results concerning the photocatalytic degradation of stearic acid under UV-A light exposure, and could be thus considered as strong candidates for application in photocatalytic windows. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Στεαρικό οξύ
stearic acid
Οξείδιο του ψευδαργύρου
Zinc oxide
Λεπτά υμένια
photocatalysis
Φωτοκατάλυση
thin films


Greek

2009-12-16


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)