Απομόνωση και χαρακτηρισμός γενωμικού κλώνου της γλουταμικής αφυδρογόνασης από την άμπελο(vitis vinifera cn Sultanina)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοIsolation and characterization of glutamate dehydrogenase (GDH) genes in vitis vinifera (L.)
Απομόνωση και χαρακτηρισμός γενωμικού κλώνου της γλουταμικής αφυδρογόνασης από την άμπελο(vitis vinifera cn Sultanina)

Skopelitis, Damianos S
Σκοπελίτης, Δαμιανός Σ

Ρουμπελάκη-Αγγελάκη, Καλλιόπη

Η γλουταμική αφυδρογονάση είναι ένα ένζυμο-κλειδί στο μονοπάτι αφομοίωσης του αζώτου. Επιπλέον, πιο πρόσφατα δεδομένα εμπλέκουν πιθανόν το ένζυμο αυτό και σε άλλες λειτουργίες. Για την εύρεση του αριθμού των γονιδίων τα οποία κωδικοποιούν τις δυο πρωτεϊνικές υπομονάδες του ολοενζύμου της GDH, πραγματοποιήθηκε κατά Southern ανάλυση σε γενωμικό DNA από την άμπελο. Από την ανάλυση αυτή, βρέθηκε ότι υπάρχουν 2 γονίδια τα οποία κωδικοποιούν τις δυο πρωτεϊνικές υπομονάδες του ενζύμου αυτού. Ακολούθησε σάρωση γενωμικής βιβλιοθήκης Vitis vinifera cv sultanina σε ιϊκό φορέα λ FIX II, κατά την οποία απομονώθηκαν 9 γενωμικοί κλώνοι που εμφάνισαν αλληλεπίδραση με τον cDNA ανιχνευτή, ομόλογο το gdha γονίδιο. Από τους κλώνους αυτούς, απομονώθηκαν με PCR, αλληλεπικαλυπτόμενα τμήματα από το gdha γονίδιο, τα οποία εν συνεχεία κλωνοποιήθηκαν στον πλασμιδιακό φορέα pGEM για να ακολουθήσει ο χαρακτηρισμός τους. Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε ότι το gdha γονίδιο αποτελείται από 9 εξόνια και 8 ιντρόνια. Επιπλέον, αναλύθηκε η περιοχή του υποκινητή του, η οποία περιέχει cis ρυθμιστικά στοιχεία όπως το TATA box. Επίσης, απομονώθηκαν και gdhb κλώνοι οι οποίοι βρίσκονται στην διαδικασία της ανάλυσης. (EL)
Glutamate dehydrogenase (GDH) is a key enzyme of the nitrogen assimilation pathway, with other possible functions too. In our effort, to identify the copy number of genes which encode for GDH in Vitis vinifera (L.), was performed blot analysis in genomic DNA from Vitis vinifera cv Sultanina. Two genes that encode for the two subunits of GDH were identified. Screening procedure in λ FIX II genomic library of Vitis vinifera cv Sultanina, with probe of full cDNA from gdha gene. Nine clones interacting with the probe were isolated. In order to characterize the molecular organization of the two genes of GDH, we cloned in pGEM vector intersected parts from each clone. We obtained the intersected parts with PCR reaction. From the sequencing and the alignment of the clones, we characterized the full length GDHA gene while GDHB is in preparation. GDHA gene consists of 9 exons and 8 introns. We also recognized, cis acting elements like TATA box in GDHA promoter region. (EN)

text

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

2001-07-26
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.