Προμετωπιαίος φλοιός: νευρώνες και η αυθόρμητη δραστηριότητα τους (up & down states)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Προμετωπιαίος φλοιός: νευρώνες και η αυθόρμητη δραστηριότητα τους (up & down states)

Ιχτιάρ Σαλή, Γκιουλτέν

Σιδηροπούλου, Κυριακή

Ο φλοιός του εγκεφάλου χαρακτηρίζεται από δισεκατομμύρια περίπλοκης μορφολογίας και λειτουργίας νευρώνες οι οποίοι ανάλογα την περιοχή στην οποία βρίσκονται αποκρίνονται με συγκεκριμένο τρόπο στα ερεθίσματα που δέχονται. Η οργάνωση τους στο φλοιό καθώς και η συνδεσμολογία τους με γειτονικούς αλλά και απομακρυσμένους νευρώνες δηλώνει την περίπλοκη λειτουργία τους. Ένα από τα αξιοθαύμαστα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στον εγκέφαλο, είναι και η αυθόρμητη δραστηριότητα των νευρώνων. Αν και παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα γύρω από την ύπαρξη και δημιουργία αυτής της αυθόρμητης δραστηριότητας, ωστόσο προτείνονται διάφοροι μηχανισμοί για τη δημιουργία τους, καθώς και οι περιοχές εμφάνισης τους. Ο προμετωπιαίος φλοιός είναι μια από τις περιοχές όπου παρατηρείται αυτή η αυθόρμητη δραστηριότητα, κυρίως δε στα πλαίσια της μνήμης εργασίας η οποία χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη της παραμένουσας δραστηριότητας κατά τη διαδικασία της «απομνημόνευσης» για μικρό χρονικό διάστημα των λαμβανόμενων πληροφοριών. Η παρούσα εργασία εστιάστηκε κυρίως στη μελέτη των up and down states που αποτελούν ένα είδος αυθόρμητης δραστηριότητας των νευρώνων του προμετωπιαίου φλοιού, δίνοντας βάση κυρίως στη στοιβάδα ΙΙ της υποπεριοχής prelimbic του εν λόγω φλοιού όπου παρατηρούνται ευκολότερα αυτές οι δύο φάσεις. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες

acsf
Ενδονευρώνες
Πυραμιδικοί νευρώνες


Ελληνική γλώσσα

2012-03-16


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.