Εφαρμογή των διεθνών προτύπων ασφαλούς αναισθησίας στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοApplication of international anaesthesia safety standards in Greece
Εφαρμογή των διεθνών προτύπων ασφαλούς αναισθησίας στην Ελλάδα

Μαυρομμάτη, Ελένη Ε (EL)
Maurommati, Eleni E (EN)

Ποιοτική και ποσοτική μελέτη της "Δομής" των αναισθησιολογικών φροντίδων σε 109 κρατικά νοσοκομεία της χώρας, με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης βάσει προσχεδιασμένου ερωτηματολογίου, με σκοπό την καταγραφή της ελληνικής πραγματικότητας και τη συσχέτιση της εθνικής πρακτικής με τα Πρότυπα Ασφαλούς Αναισθησίας που συνιστούν διεθνείς φορείς. Τα μελετηθέντα νοσοκομεία χωρίστηκαν σε 3 ομάδες βάσει της τιμής μιας συνθετικής μεταβλητής που αντανακλούσε το πραγματικό μέγεθος των νοσοκομείων τόσο από πλευράς δυναμικότητας, όσο και στελέχωσης και παραγωγικότητας. Το 57% του συνόλου των κρεβατιών, το 59.3% του ιατρικού και 54% του νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και το 62.4% των χειρουργικών επεμβάσεων καταγράφηκε να υπάρχει στα νοσοκομεία της ομάδας ΙΙΙ (μεγάλα νοσοκομεία). Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους ειδικευμένους ετηρείτο από το 40.4% των αναισθησιολογικών τμημάτων. Αίθουσα Ανάνηψης λειτουργούσε σε 46 νοσοκομεία με 165 θέσεις και 47 νοσηλεύτριες συνολικά. Αναφορικά με την ύπαρξη του αναισθησιολογικού εξοπλισμού του απαραίτητου για την πρόληψη κρίσιμων συμβαμάτων κατά την αναισθησία διαπιστώθηκε ότι : αναλυτής οξυγόνου υπήρχε στο 47.5% των μηχανημάτων αναισθησίας (ΜΑ), σφυγμικό οξύμετρο στο 46%, καπνογράφος στο 28%, μανόμετρο ενδοπνευμονικών πιέσεων στο 79.7% και αναπνοόμετρο στο 54% ΜΑ, ΗΣκόπιο στο 100% ΜΑ, εντούτοις η χρήση αυτών των συσκευών για το σκοπό αυτό κυμάνθηκε από 26% (του καπνογράφου) έως 50% των ΑΤ για το σφυγμικό οξύμετρο και τα μανόμετρα ενδοπνευμονικών πιέσεων. (περικοπή περίληψης) (EL)
This is a quantitive and qualitive study of the structure of the anaesthesiology departments (AD) in the greek state hospitals. The data were collected according to a structured interview based on 129 questions answered by the anaesthesiologists in charge of 109 hospitals with a total of 507 ORs and 313.867 anaesthetics per year. The hospitals were devided according to the size of a multi-factor component, (size factor) in 3 groups. It was found that the majority of hospital and surgical beds (57%) were in group III,in the same group worked the majority of the spesialists (59%), trainees (77.7%), nurses (54%) and performed the 62% of total anaesthetics per year. The best use of resources was found in the larger hospitals (group III). Only 42.2% of Ads had a recovery room, while 25.7% had a pain clinic and 15.6% an out patient follow-up clinic. The following monitors of the anaesthesia machine (AM) were present : an oxygen analyser in 47.5% of AM, an airway pressure manometer in 79.7% and respirometer in 54%. Extencive daily pre-anaesthesia chec-out protocol was performed only in 53.2% od Ads. Thiw study showed that only a small percentage of Ads in Greece were equipped according to the international morning and anaesthesia equipment standards. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text


1997-06-6
1995-07-01


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.