Προσδιορισμός των αμινοξικών καταλοίπων που ελέγχουν την είσοδο και εμπέδωση της πρωτεΐνης AAC2 στην εσωτερική μεμβράνη μιτοχόνδριων σακχαρομύκητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροσδιορισμός των αμινοξικών καταλοίπων που ελέγχουν την είσοδο και εμπέδωση της πρωτεΐνης AAC2 στην εσωτερική μεμβράνη μιτοχόνδριων σακχαρομύκητα

Σιδέρη, Διονυσία-Πολυξένη (EL)
Sideri, Dionysia-Polyxeni (EN)

Η AAC είναι μια διαμεμβρανική πρωτεΐνη που εντοπίζεται στην εσωτερική μεμβράνη του μιτοχονδρίου ως διμερής. Επιτρέπει την μεταφορά ενός μορίου ΑΤP στον διαμεμβρανικό χώρο με την ανταλλαγή ενός μορίου ADP. Τα μιτοχόνδρια παράγουν το 95% του ATP που χρειάζεται το κύτταρο. Η διαθεσιμότητα του ATP στο κύτταρο εξαρτάται από την παρουσία και την λειτουργία του AAC. Ο τρόπος εισαγωγής και εμπέδωσης της πρωτεΐνης στην εσωτερική μεμβράνη του μιτοχονδρίου έχει μελετηθεί αρκετά στο παρελθόν. Η εργασία αυτή στόχευε στον εντοπισμό αμινοξικών καταλοίπων που εμπλέκονται στην είσοδο και εμπέδωση της πρωτεΐνης ScAAC2 στην εσωτερική μεμβράνη μιτοχονδρίων σακχαρομύκητα. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε μεταλλαξιγένεση προλινών στα διαμεμβρανικά τμήματα της πρωτεΐνης και σε φορτισμένα αμινοξέα στην δεύτερη αλυσίδα. Τα μεταλλαγμένα προϊόντα εξετάσθηκαν για την ικανότητα εισαγωγής και εμπέδωσης της πρωτεΐνης στην εσωτερική μεμβράνη. Τελικά διαπιστώθηκε ότι τα αμινοξέα Ρ99 και Κ182 έχουν ενεργό ρόλο είτε στον διμερισμό της πρωτεΐνης, είτε στην λειτουργία της. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


2004-12-06
2004-11-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.