Μελέτη της ημερήσιας διακύμανσης των πολυχλωριωμένων διφαινυλίων και πολυβρωμιωμένων διφαινυλικών αιθέρων στην ατμόσφαιρα υπό συνθήκες έντονης φωτοχημείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοStudy of the diurnal variation of polychlorinated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers in intense photochemical conditions atmosphere
Μελέτη της ημερήσιας διακύμανσης των πολυχλωριωμένων διφαινυλίων και πολυβρωμιωμένων διφαινυλικών αιθέρων στην ατμόσφαιρα υπό συνθήκες έντονης φωτοχημείας

Ιακωβίδου, Ελένη Χρ.

Στεφάνου, Ευριπίδης

Αν και η παραγωγή και χρήση των πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (PCBs), έχει απαγορευτεί από τα μέσα της δεκαετίας του 70΄, οι ενώσεις αυτές εξακολουθούν να υφίστανται στο περιβάλλον. Αντιθέτως, οι πολυβρωμιωμένοι διφαινυλικοί αιθέρες (PBDEs), εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ως επιβραδυντικά ανάφλεξης, με αποτέλεσμα οι συγκεντρώσεις τους στο περιβάλλον να αυξάνονται εκθετικά από το 1980 μέχρι και σήμερα. Τα PCBs και τα PBDEs έχουν παρόμοια δομή και κατά συνέπεια παρόμοιες φυσικοχημικές ιδιότητες. Επομένως, τα PCBs και τα PBDEs αναμένεται σε γενικές γραμμές να παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά στο περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια της παρούσας μελέτης, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις των συγκεντρώσεων των PCBs και των PBDEs στην ατμόσφαιρα της θαλάσσιου υποβάθρου περιοχή της Φινοκαλιάς (Β.Α. Κρήτη) και βρέθηκαν να είναι χαμηλότερες σε σχέση με τις τιμές που έχουν μετρηθεί σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη συσχέτισης μεταξύ της θερμοκρασίας και της συγκέντρωσης των PCBs και των PBDEs καθώς και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της εξίσωσης Clausius-Clapeyron, υποστηρίχτηκε ότι η περιοχή της Φινοκαλιάς βρίσκεται μακριά από πηγές εκπομπής PCBs και PBDEs και ότι η παρουσία των ενώσεων αυτών οφείλεται στην μεταφορά τους από μακρινές αποστάσεις. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τις ρετροπορείες των αερίων μαζών κατά την περίοδο των δειγματοληψιών υποστηρίχτηκε ότι οι περιοχές της δυτικής Ρωσίας πρέπει να εκπέμπουν μεγαλύτερες ποσότητες PCBs και PBDEs προς την ατμόσφαιρα σε σχέση με τη δυτική/βορειοδυτική Ευρώπη και μέσω της κίνησης των αερίων μαζών, ρυπαίνουν την τμόσφαιρα της ανατολικής Μεσογείου. Κατά τη μελέτη της ημερήσιας διακύμανσης των PCBs και των PBDEs στην ατμόσφαιρα της Φινοκαλιάς, παρατηρήθηκαν μεταβολές στην ατμοσφαιρική συγκέντρωση των ενώσεων αυτών, οι οποίες όμως δεν συμφωνούσαν με τα όσα είχαν παρατηρηθεί σε άλλες περιοχές που βρίσκονταν κοντά σε ρυπασμένες επιφάνειες. Η μείωση που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας πιθανό να οφειλόταν στην καταστροφή των ενώσεων αυτών από τις ρίζες υδροξυλίου. Επιπλέον ένδειξη για την καταστροφή των PCBs και των PBDEs από τις ρίζες υδροξυλίου αποτελεί το γεγονός ότι η ημερήσια μείωση της συγκέντρωσης των PCBs και των PBDEs ήταν πιο έντονη για τις ενώσεις με μικρότερο αριθμό ατόμων χλωρίου και βρωμίου, αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμπεριφορά αυτή, ήταν σε συμφωνία με τις σταθερές ταχύτητας αντίδρασης των διαφόρων μελών PCBs, PBDEs με τις ρίζες υδροξυλίου που έχουν προσδιορισθεί σε προηγούμενες μελέτες. Παλαιότερες μελέτες είχαν προτείνει ότι η αντίδραση των διαφόρων μελών των PCBs με τις ρίζες υδροξυλίου μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό των υδροξυ- παραγώγων των PCBs (OH-PCBs). Εντούτοις, πρόσφατα εργαστηριακά πειράματα έδειξαν ότι η συγκεκριμένη αντίδραση παράγει μικρές ποσότητες OH-PCBs, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των προϊόντων αποτελούνταν από χλωριωμένα βενζοϊκά οξέα. Στην παρούσα μελέτη, έγινε μια προσπάθεια ανίχνευσης και ταυτοποίησης επτά μελών των OH-PCBs στην ατμόσφαιρα της Φινοκαλιάς χρησιμοποιώντας δυο διαφορετικές μεθόδους ανάλυσης. Ωστόσο κανένα από τα συγκεκριμένα μέλη των OH-PCBs και τα ισομερή τους δεν ανιχνεύθηκαν στα συλλεχθέντα δείγματα. Επιπρόσθετες μελέτες πεδίου, είναι απαραίτητες για την κατανόηση της οξείδωσης των PCBs από τις ρίζες υδροξυλίου στην ατμόσφαιρα. Μελλοντική έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ανίχνευση/προσδιορισμό άλλων πιθανών προϊόντων αντίδρασης των PCBs (π.χ. χλωριωμένα βενζοϊκά οξέα). (EL)
Although the production and use of polychlorinated biphenyls were banned by the mid-1970s, these compounds continue to be present in the environment. In contrast, polybrominated diphenyl ethers are still applied as flame retardants and their concentrations in the environment have risen exponentially since 1980. PCBs and PBDEs are structurally similar and they generally have similar physicochemical properties. Consequently, PCBs and PBDEs behave analogously in the environment. During the present study, the concentration of PCBs and PBDEs, was measured in the atmosphere of the marine background area of Finokalia (N.E. Crete). For both chemical groups, the concentrations were much lower than those measured in other sites around the world. The lack of temperature dependence for the atmospheric concentrations of PCBs and PBDEs and the results obtained from the Clausius-Clapeyron plots indicated that Finokalia is far away from significant sources of PCBs and PBDEs and that long-range transport will be the main factor influencing the atmospheric levels of these compounds in this area. In addition, by the investigation of air mass back-trajectories it was suggested that western Russia should be a large source of PCBs and PBDEs compared to western/northwestern Europe. It is possible that significant amounts of PCBs and PBDEs are emitted from that region and due to atmospheric long-range transport, influence the atmospheric levels of these compounds in the eastern Mediterranean. The diurnal variation of PCBs and PBDEs in the atmosphere of Finokalia was in contrast to the findings of previous studies. The lower atmospheric concentrations observed for PCBs and PBDEs during daytime were attributed to the destruction of these compounds by hydroxyl radicals. The daytime depletion of PCBs and PBDEs was found to be higher for congeners possessing fewer chlorine and bromine substituents, respectively, and this trend was in accordance with the rate constants that have been previously measured from the reaction of individual PCB and PBDE congeners with hydroxyl radicals. Previous studies have suggested that the reaction of PCBs with hydroxyl radicals in the gas phase of the atmosphere can lead to the formation of hydroxylated compounds (i.e. OH-PCBs). However, more recent laboratory experiments demonstrated that small amounts of OH-PCBs were produced, alongside larger amounts of chlorinated benzoic acids, on reaction of gaseous PCBs with hydroxyl radicals. In the present study we attempted to detect and identify OH-PCBs in the atmosphere of Finokalia using two different analytical methodologies. For all the samples analyzed, OH-PCB congeners were not detected. Additional studies, using different types of analytical techniques, would help in further understanding the gas-phase oxidation of PCBs and other persistent organic pollutants in the atmosphere. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Ατμόσφαιρα
Πολυβρωμιωμένοι διφαινυλικοί αιθέρες
Φωτοχημεία
PCBs
Photochemical conditions
PCB-OH
Ρίζες υδροξυλίου
PBDEs
Atmosphere
Πολυχλωριωμένα διφαινύλια
Diornal variation


Ελληνική γλώσσα

2008-09-13


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.