Ταχύτατη Κατασκευή Πρωτοτύπων για τη Σχεδίαση Λογισμικού με Αλληλεπιδραστικές Τρισδιάστατες (3D) CRC Κάρτες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοVery rapid software-design Prototyping with interactive 3D CRC cards
Ταχύτατη Κατασκευή Πρωτοτύπων για τη Σχεδίαση Λογισμικού με Αλληλεπιδραστικές Τρισδιάστατες (3D) CRC Κάρτες

Παπαδάκος, Παναγιώτης Σταύρου

Στεφανίδης, Κωνσταντίνος
Σαββίδης, Αντώνης

Οι κάρτες CRC (Classes, Responsibilities, & Collaborators) κατατάσσονται ανάμεσα στις πιο γνωστές τεχνικές για την γρήγορη κατασκευή πρωτοτύπων οντοκεντρικής σχεδίασης. Η διαδικασία σχεδίασης με την χρήση CRC καρτών είναι στην ουσία μια διερευνητική διεργασία για την τμηματική, γρήγορη και εύκολη αναγνώριση των εγγενών αντικειμένων και σχέσεων σε συστήματα λογισμικού. Η χρήση των καρτών προσφέρει μια οικεία μεταφορά, διευκολύνοντας την συνεργατική σχεδίαση, στην οποία η ομάδα ανάπτυξης από κοινού αναπτύσσει την επιχειρηματολογία της για την γρήγορη παραγωγή μιας ρεαλιστικής σχεδίασης του συστήματος. Τα υπάρχοντα εργαλεία που υποστηρίζουν τις CRC κάρτες δίνουν έμφαση σε μια δισδιάστατη (2D) υλοποίηση, επικεντρώνοντας στις προδιαγραφές και την παραγωγή τεκμηρίωσης, αντί για μία φυσική και άμεση αλληλεπίδραση. Σε γενικές γραμμές, τέτοια εργαλεία ξεπερνούν οριακά τα πλεονεκτήματα της απλής χρήσης των CRC καρτών. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάπτυξη του εργαλείου σχεδίασης, /Flying// //Circus/, που υποστηρίζει άμεσο και αλληλεπιδραστικό χειρισμό τρισδιάστατων (3D) CRC καρτών. Σε αυτό το εργαλείο, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει, τοποθετήσει και χειριστεί τις κάρτες σε έναν τρισδιάστατο (3D) κόσμο, με υποστήριξη περιγραφικών και κατευθυντήριων συνδέσμων για την προβολή των συνεργαζόμενων καρτών (collaborators). Λειτουργίες όπως το zooming, panning, τρισδιάστατες (3D) περιστροφές, η ανεμπόδιστη πλοήγηση και η στερεοσκοπική παρουσίαση υποστηρίζονται πλήρως, δημιουργώντας κατ’ ουσία ένα εξελισσόμενο και διερευνητικό περιβάλλον, στο οποίο ο χρήστης μπορεί να εμβυθιστεί. Τα οφέλη περιλαμβάνουν αυξημένο έλεγχο, προσήλωση της προσοχής, οπτική κωδικοποίηση και καλύτερη αξιοποίηση της ανθρώπινης χωρικής μνήμης. (EL)
CRC cards (Classes, Responsibilities, and Collaborators) are amongst the most well known techniques to practice quick object-oriented design prototyping. The design process through CRC cards is essentially an exploratory procedure to incrementally, quickly and easily identify the objects and relationships inherent in a target software system. The use of cards offers a familiar metaphor, facilitating participatory design, where developers collaborate in an argumentation-based process to quickly produce a plausible system design. Existing tools supporting CRC cards emphasize a 2D delivery, with a shift of focus on specification and documentation, rather than on direct manipulation and naturalness of interaction. Overall, such tools hardly outperform the benefits from the physical practicing of CRC cards. As part of this thesis we have developed the /Flying Circus/ design tool offering interactive, direct manipulation of 3D CRC cards. In this tool, cards may be created, positioned, and manipulated in the 3D world, supporting directional labelled links to illustrate collaborators. Facilities like zooming, panning, 3D rotations, smooth navigation, and stereoscopic display are fully provided, essentially delivering an evolving, exploratory and immersive design space. The benefits range from increased control, focus of attention, visual encoding and better exploitation of the human spatial memory. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Αγγλική γλώσσα

2007-12-07


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.