Ανάλυση της επικοινωνίας μεταξύ διεργασιών για το χαρακτηρισμό λογισμικού σε λειτουργικό σύστημα Android.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοLeveraging interprocess communication activity for characterizing Android software
Ανάλυση της επικοινωνίας μεταξύ διεργασιών για το χαρακτηρισμό λογισμικού σε λειτουργικό σύστημα Android.

Βολάνης, Σταμάτιος

Ιωαννίδης, Σωτήριος
Μαρκάτος, Ευάγγελος
Πλεξουσάκης, Δημήτριος

Τα "έξυπνα' κινητά τηλέφωνα (smartphones) χρησιμοποιούνται σήμερα απο εκατομμύρια χρήστες, ενώ καθημερινά προστίθενται νέες εφαρμογές στα mobile markets. Πρόσφατες μελέτες προσπαθούν να εκτιμήσουν τον αριθμό κακόβουλου λογισμικού στο λειτουργικό σύστημα κινητών συσκευών Android, με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Δυστυχώς υπάρχει κακόβουλο λογισμικό για Android, το οποίο προσπαθεί είτε να υποκλέψει στοιχεία (π.χ. τις επαφές του χρήστη), είτε να υποκλέψει χρήματα (π.χ. αποστολή sms σε αριθμούς υψηλής χρέωσης), είτε να παρουσιάζει διαφημίσεις επιθετικά στο χρήστη. Η ερευνητική κοινότητα έχει αναγνωρίσει το πρόβλημα και έχει προτείνει τεχνικές στατικής ή δυναμικής ανάλυσης για αναγνώριση κακόβουλου λογισμικού. Στη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή εργασία, παρατηρούμε οτι το Android είναι προσανατολισμένο στις υπηρεσίες, επομένως οι εφαρμογές ανταλλάσσουν μήνυματα μεταξύ τους αλλά και με το σύστημα μέσα απο ένα κανάλι επικοινωνίας ( Interprocess Communication - IPC ). Για παράδειγμα, μια εφαρμογή αποστέλλει ένα SMS κάνοντας μια IPC κλήση στην υπηρεσία τηλεφωνίας του λειτουργικού συστήματος. Εξετάζουμε οτι η συγκεκριμένη κίνηση, η οποία αφορά αποστολή και λήψη μιας συγκεκριμένης εφαρμογής ύπο εξέταση, είναι αρκετή έτσι ώστε να δημιουργηθεί έναι ακριβές προφίλ απο τις ενέργειές της. Δημιουργούμε ένα σύστημα το οποίο παρακολουθεί παθητικά όλη την IPC επικοινωνία και δημιουργεί προφίλ εφαρμογών βασιζόμενο μόνο σε αυτή τη πληροφορία. Έπειτα, αναλύουμε γνωστές κακόβουλες αλλά και νόμιμες εφαρμογές και αποθηκεύουμε το προφίλ τους σε μια βιβλιοθήκη. Τελικά χρησιμοποιούμε τη βιβλιοθήκη για να κατατάξουμε άγνωστο λογισμικό. Το σύστημα μας διακρίνει επιτυχώς νόμιμες εφαρμογές από κακόβουλο λογισμικό με χαμηλά ψευδώς θετικά και ψευδώς αρνητικά ποσοστά. Ο κύριος στόχος της εργασίας είναι να αποτελεί ένα βοηθητικό εργαλείο για την ανάλυση λογισμικού. (EL)
Smartphones are used by millions of users, while the mobile markets are being flooded with new software every day. Recent studies attempt to estimate the amount of illegitimate software for Android { one of the two most popular mobile architectures { with insufficient results. Unfortunately, there is Android malware out there, which seeks to compromise or take advantage of end-users. Malware performs malicious activities, without the user knowing, such as exfiltrating sensitive information (e.g. the user's address book) or stealing money (e.g. forcing a mobile phone to call premium numbers). The research community has identified the threat and has proposed many static-based techniques for malware identification. While this is a step forward there are difficulties in handling code obfuscation or native code embedded in proprietary libraries. In this work, we observe that Android is service oriented, that is, applications exchange Interprocess Communication (IPC) messages for accessing the system's resources. For example, an application sends an SMS by making an IPC call to the telephony service. We argue that the IPC traffic, which is sent and received by a particular Android application can be useful enough for creating an accurate profile of the high-level actions performed by the under analysis application. We create a system that passively monitors all IPC activity exports application profiles based solely on that information. We analyze known malware and legitimate applications, and store their profiles in a library. We finally use the library to classify unknown software. Our classifier successfully distinguishes legitimate applications from malware with low false positive and false negative rates. However, we stress that our main goal in this work is to develop a system that assists the security analyst, rather than creating a purely unsupervised detector. Apart from malware identification, our system can be also used for generic application profiling and data tracking. For example, we can passively identify premium numbers or address book information in IPC messages. Finally, we can graphically visualize all collected IPC activity in application graphlets; graphs depicting how an Android application is communicating with other applications and services. In this way, our system can be utilized for discovering colluding applications, which try exfiltrate sensitive information by evading Android's permission model by permission-sharing among many collaborating applications. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Application analysis
Ανάλυση λογισμικού


Αγγλική γλώσσα

2014-03-28


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.