Τα δικαιώματα του ασθενούς σε επιλεγμένα Κέντρα Υγείας αγροτικών περιοχών της Κρήτης. Σε ποιο βαθμό είναι γνωστά σε ασθενείς και σε γιατρούς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤα δικαιώματα του ασθενούς σε επιλεγμένα Κέντρα Υγείας αγροτικών περιοχών της Κρήτης. Σε ποιο βαθμό είναι γνωστά σε ασθενείς και σε γιατρούς

Κοντέλη, Ευδοκία (EL)
Konteli, Evdokia (EN)

Τα δικαιώματα του ασθενούς, συνδέονται άμεσα με την αναβάθμιση της ποιότητας στην φροντίδα υγείας και την μέγιστη ικανοποίηση των ασθενών. Η Ελλάδα με το νόμο 2071/92 άρθρο 47 «δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς», κατατάσσεται ανάμεσα στις πρώτες Ευρωπαϊκές Χώρες, που ανέλαβαν αντίστοιχες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, στις παραπάνω διατάξεις δεν συμπεριλήφθηκε η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία αναμφισβήτητα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση και εδραίωση του θεσμού αυτού. Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν να διερευνήσει το επίπεδο της γνώσης και της εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών, από τους γιατρούς γενικής ιατρικής και από τους ασθενείς που επισκέπτονταν υπηρεσίες Κέντρων Υγείας στην Κρήτη. Παράλληλα, η μελέτη διερεύνησε την καταγραφή της γνώμης των ασθενών για τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν οι τους προσωπικοί γιατροί και το Κέντρο Υγείας στο οποίο συνήθως απευθύνονται. Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 109 ασθενείς και 9 γενικοί ιατροί. Οι ασθενείς προσκλήθηκαν μετά την επίσκεψη τους στον γιατρό, να απαντήσουν σε ερωτήσεις αναφορικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων τους από τον γιατρό κατά την διάρκεια της επίσκεψη τους στο ιατρείο του. Οι γιατροί που συμμετείχαν στην μελέτη, ήταν αυτοί που είχαν αναλάβει την φροντίδα των επιλεγμένων ασθενών στην έρευνα για τα δικαιώματα. Αυτοί κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο που διερευνά τη στάση τους, την γνώση τους και την συμπεριφορά τους στο ζήτημα των δικαιωμάτων του ασθενούς. Από τα αποτελέσματα της μελέτης, προέκυψε ότι σχεδόν όλοι οι γιατροί υποστηρίζουν πώς γνωρίζουν και εφαρμόζουν στην πράξη τα δικαιώματα του ασθενούς, παρόλο που αυτό δε διασταυρώθηκε από άλλη πηγή της μελέτης. Οι ασθενείς από το μέρος τους, πιθανόν εξαιτίας της μεγάλης ηλικίας τους και των αυξημένων αναγκών υγείας τους, έκριναν ιδιαιτέρως θετικά τους γιατρούς και έμοιαζαν ν’ αγνοούν τα δικαιώματά τους, ακόμα και όταν παραβιάζονταν. Η μελέτη αυτή ανέδειξε περιοχές υψηλής προτεραιότητας για την προαγωγή των δικαιωμάτων του ασθενούς και σαφώς απαιτείται η πραγματοποίηση άλλων μελετών με τον κατάλληλο σχεδιασμό για την απάντηση πολλών ερωτημάτων που τέθηκαν από τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης. (EL)
The patients’ rights are strongly associated not only with the improvement of the quality of the health services, but also with the biggest satisfaction of the patients who addressed to them. The Greek law 2071/92, referred to the “rights of the hospital patient” and it is included among the first European Countries that undertook similar legislative initiatives. However, such referral was not made to the primary health care, which undeniably can play an important role in the promotion of the patients’ rights. The aim of the present study was to investigate to what extent GPs and patients know and apply the “patient’s rights” in every day practice. The study also reports on the patients’ opinion about the GP and the health centre which they are usually visiting. In the study participated in total, 109 patients and 9 GPs. Patients were invited afterwards their visit in the doctor’s office, to answer in a questionnaire, that was seeking to what extent their rights were respected by the doctor during their visit in his office. The doctors who participated in the study, were those that had undertaken the usual care of the selected patients. They also invited to answer in a questionnaire, which examines if they were aware with the patient’s rights. One of the main findings of the study was that almost all the doctors claimed that they know and apply in every day practice the patients’ rights, although such evidence is not triangulated by the other sources of the study. On the other side, the patients judged particularly positively the doctors and ignored their rights. Even when their rights are violated, the patients received it, as a constant tactic of doctor and didn’t feel badly. In conclusion, this social and local study on Crete highlighted several important issues on the patient’s rights and revealed some high in priority areas, and it remains other studies to answer several questions, which posed by the findings of this study. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


2006-08-11
2005-07-01


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.