Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



π-special χαρακτήρες
π-special characters

Γκίκας, Μιχαήλ Παναγιώτη
Gkikas, Michail P

Λουκάκη, Μαρία

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση ορισμένων βασικών αποτε- λεσμάτων από την θεωρία των π-special χαρακτήρων. Οι εν λόγω χαρακτήρες είναι ανάγωγοι πάνω από το C και έχουν πολλές εϕαρμογές σε προβλήματα της θεωρίας αναπαραστάσεων πεπερασμένων ομάδων. Αναπτύχθηκαν, ως γενίκευση των χαρακτήρων Brauer, από τους Isaacs και Gajendragadkar, στα άρθρα [Is2] και [Ga], αντιστοίχως. Στο πρώτο κεϕάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες έννοιες από την θεωρία αναπαραστάσεων και χαρακτήρων. Στο δεύτερο κεϕάλαιο ορίζουμε τους χαρακτήρες Brauer και μελετούμε κάποια βασι- κά αποτελέσματα για αυτούς. Τέλος, το τρίτο κεϕάλαιο περιλαμβάνει τις βασικές ιδιότητες των π-special χαρακτήρων καθώς και ορισμένες αριθμητικές εϕαρμογές σε επιλύσιμες ομάδες. (EL)
In this master thesis we present some results from the theory of π-special characters. These characters are irreducible over C and have many applications to problems of representation theory of finite groups. They were first developed, as a generalization of Brauer characters, by Isaacs (see [Is2]) and Gajendragadkar (see [Ga]). The first chapter of this thesis includes all the preliminaries from representation and character theory. The second chapter deals with the notion of Brauer characters. Finally, in the third chapter we define π-special characters and give their basic properties along with some arithmetical applications in solvable groups. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

π-special χαρακτήρες
finite groups
Brauer characters
π-special characters
πεπερασμένες ομάδες
χαρακτήρες Brauer


Ελληνική γλώσσα

2010-02-25


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Μαθηματικών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.