Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕμφωλευμένα συστήματα σύνθεσης και διαχείρισης παραθύρων
Nested compositing window managers

Μαραγκουδάκης, Ανδρέας Ι.

Σαββίδης, Αντώνης

Το μοντέλο απεικόνισης των περισσότερων συστημάτων διαχείρισης παραθύρων ακολουθεί το πρότυπο της σύνθεσης. Σε αντίθεση με τα προγενέστερα συστήματα διαχείρισης παραθύρων που ζωγραφίζανε απευθείας στην οθόνη, σε αυτό το πρότυπο, οι διαχειριστές βασίζονται στην απεικόνιση των παραθύρων σε χώρο μνήμης εκτός οθόνης. Έπειτα, συνθέτουν τις απεικονίσεις αυτές, για να ζωγραφιστεί η τελική εικόνα στην οθόνη. Σε αυτήν την εργασία, προτείνετε η δημιουργία εμφωλευμένων συστημάτων σύνθεσης και διαχείρισης παραθύρων, τα οποία μπορούν να τοποθετούνται μέσα σε παράθυρα. Με αυτήν την προσέγγιση επιτρέπονται πολλαπλά εμφωλευμένα στιγμιότυπα τέτοιων συστημάτων. Επιπλέον, τα διαχειριζόμενα παράθυρα μπορούν να τοποθετηθούν οπουδήποτε μέσα στην ιεραρχία των παραθύρων και να συντεθούν διαφορετικά από αυτά που είναι τοποθετημένα μέσα σε άλλους διαχειριστές. Για να επιτευχθεί η ενσωμάτωση, εισάγεται ένα ειδικό είδος παραθύρου, το παράθυρο τύπου gate που περιέχει ένα στιγμιότυπο του συστήματος σύνθεσης και διαχείρισης και μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε παράθυρο. Όπως και τα διαχειριζόμενα παράθυρα, τα παράθυρα τύπου gate απεικονίζονται σε χώρο της μνήμης που βρίσκεται εκτός οθόνης. Επιπροσθέτως, η λειτουργικότητα των συστημάτων σύνθεσης και διαχείρισης παραθύρων επεκτείνετε σε δύο κύριους άξονες. Πρώτον, η διαδικασία της σύνθεσης των παραθύρων μετασχηματίζεται, έτσι ώστε αντί η τελική εικόνα να ζωγραφίζεται στην οθόνη, τοποθετείτε σε περιοχή της μνήμης που βρίσκεται εκτός οθόνης. Το σύστημα σύνθεσης και διαχείρισης παραθύρων μπορεί να ζωγραφίσει τα παράθυρα είτε σε μια δισδιάστατη ή σε μια τρισδιάστατη σκηνή και να διακοσμήσει τα παράθυρα αναλόγως. Δεύτερον, για την διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης σε διαφορετικές γεωμετρίες, μια διαδικασία κλιμακωτής μετάφρασης σημείων υλοποιείτε, που επιτρέπει την μετάφραση των συντεταγμένων του ποντικιού μέσα σε εμφωλευμένους διαχειριστές παραθύρων, που έχουν διαφορετικές τεχνικές σύνθεσης. Για τον σκοπό αυτής της εργασίας, δημιουργήθηκε μια βιβλιοθήκη εργαλείων για γραφικές διεπαφές που ονομάστηκε sprint. Το sprint υποστηρίζει την ενσωμάτωση συστημάτων σύνθεσης και διαχείρισης παραθύρων και παρέχει δύο συστήματα με διαφορετικό είδος σύνθεσης: μια δισδιάστατη επιφάνεια εργασίας και ένα τρισδιάστατο βιβλίο. (EL)
The imaging model of most window managers reflects the compositing paradigm. Unlike earlier window managers that rendered directly to the screen, the compositing window managers rely on the drawing of the managed windows to off-screen buffers. Then, the window managers compose the window buffers to render the final image. In this thesis, a nested approach is proposed, in which a window manager can be located inside a window. This approach enables the concurrent presence of multiple nested window managers. Additionally, the managed windows can be located anywhere in the window hierarchy and composed differently from the managed windows placed inside another window manager. To achieve the nesting, a special window, called gate, is introduced that contains a window manager instance and can be embedded to any window container. Similarly to the managed windows, the gate windows are drawn to an off-screen buffer. In addition, the functionality of the window managers is extended along two different axes. Firstly, the compositing process is transformed to a rendering pipeline, where the window managers render to the gate’s off-screen buffer, instead of the screen. The window manager can render the window buffers either to a 2d or a 3d scene and decorate the managed windows accordingly. Secondly, to facilitate input interaction in diverse geometries, a cascaded pointing translation process is implemented, enabling translation of mouse coordinates across nested window managers with different window compositions. For the purpose of this paper, a custom widget toolkit was implemented, named sprint that supports window manager embedding and provides two distinct managers, a 2d desktop and a custom 3d book. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

User interface toolkits


Αγγλική γλώσσα

2013-11-15


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.