Characterization of Stitcher-Cadherin 96Ca and the transcription factor Grainyhead-Grh in Anopheles gambiae

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧαρακτηρισμός του Στίτσερ-Καντερίνη 96Ca και του μεταγραφικού παράγοντα Γκρέινιχεντ-Grh στον Ανωφελή κώνωπα
Characterization of Stitcher-Cadherin 96Ca and the transcription factor Grainyhead-Grh in Anopheles gambiae

Σπανού, Χαρίκλεια Ε.

Siden-Kiamos, Inga
Τζαμαρίας, Δημήτριος
Βόντας, Ιωάννης

Η ελονοσία είναι μία μολυσματική θανατηφόρα ασθένεια που προκαλείται από το παρασιτικό πρωτόζωο πλασμώδιο και στοίχισε τη ζωή περίπου 438.000 ανθρώπων μόνο το 2015. Λόγω της υπάρχουσας κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, μία μέθοδος που αντιμετωπίζει το πρόβλημα πιο γενικευμένα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Για αυτό το λόγο, αρκετή έρευνα έχει γίνει για την μετάδοση της ελονοσίας στο κουνούπι. Νέα ευρήματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν να αποσαφηνιστούν οι μηχανισμοί που εμπλέκονται στην άμυνα του κουνουπιού-ξενιστή με σκοπό να χρησιμοποιηθούν συνεπακόλουθα σε εφαρμογές που θα περιορίσουν την μετάδοση της ασθένειας από τα κουνούπια. Όταν ο Ανωφελής κώνωπας πίνει μολυσμένο αίμα, τα παράσιτα εισέρχονται στο κουνούπι και η γονιμοποίηση λαμβάνει χώρα στο μεσέντερο του κουνουπιού με τον ζυγώτη που προκύπτει να περνάει στο επόμενο αναπτυξιακό στάδιο, τον οοκινέτη. Ο οοκινέτης διεισδύει στο επιθήλιο του μεσεντέρου διαπερνώντας 1-2 επιθηλιακά κύτταρα τα οποία έπειτα αποπίπτουν. Με αυτόν τον τρόπο, το παράσιτο πληγώνει το επιθήλιο του μεσεντέρου. Πρόσφατα, ένας μοριακός μηχανισμός που επουλώνει τραύματα αποσαφηνίστηκε έπειτα από πρόκληση τραυμάτων σε έμβρυα Δροσόφιλας. Σε αυτόν τον καταρράκτη σήματος, το Στίτσερ, ο υποδοχέας, λαμβάνει σήματα στρες τα οποία μετάγονται σε ενδιάμεσες κινάσες που ενεργοποιούν το Γκρέινιχεντ ώστε να ξεκινήσει την μεταγραφή των γονιδίων που σχετίζονται με την επούλωση. Σε αυτήν την εργασία, ερευνήθηκε αν οι ομόλογες πρωτεΐνες στο μεσέντερο του Ανωφελούς κώνωπα σηματοδοτούν μία παρόμοια απόκριση κατά τη διάρκεια της διείσδυσης του οοκινέτη αλλά και αμέσως μετά από αυτή. (EL)
Malaria is a deadly infectious disease caused by the parasitic protozoo Plasmodium that cost the lives of nearly 438,000 people in 2015 alone. Due to the current socioeconomic situation, an approach that addresses the problem more globally needs to be employed. To that end, much attention has received the study of malaria transmission through the mosquito host. New findings could help elucidate the mechanisms involved in mosquito host defense that could subsequently be utilized in downstream applications to limit disease propagation through the mosquitoes. When an Anopheline mosquito ingests infected blood, the parasite is taken up and then fertilization takes place in the mosquito midgut where the resulting zygote proceeds to the next developmental stage, the ookinete. The ookinete traverses the midgut epithelium by penetrating 1-2 midgut cells in the process that then undergo apoptosis. In that way, the parasite wounds the midgut epithelium. Recently, a wound-healing mechanism has been dissected when Drosophila melanogaster embryos are subject to aseptic injury. In this signaling cascade, Stitcher, the receptor, receives the stress signals that are then transduced to intermediate kinases that activate Grainyhead tο drive the transcription of barrier repair genes. In this work, it was investigated whether the homologous proteins in Anopheles gambiae midgut signal for a similar response during and right after ookinete traversal. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Malaria
Cad96Ca/Stitcher
Ελονοσία
Ανωφελής
Επούλωση τραύματος
Wound-healing


Αγγλική γλώσσα

2016-03-18


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.