Ανάπτυξη τεχνολογίας για τη μείωση του ορίου ανίχνευσης των επιλεκτικών ηλεκτροδίων ιόντων. Εφαρμογή στον άμεσο προσδιορισμό μολύβδου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2004 (EN)
Ανάπτυξη τεχνολογίας για τη μείωση του ορίου ανίχνευσης των επιλεκτικών ηλεκτροδίων ιόντων. Εφαρμογή στον άμεσο προσδιορισμό μολύβδου

Φουσκάκη, Μαρία (EL)
Fouskaki, Maria (EN)

Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε μια νέα τεχνολογία για την κατασκευή Επιλεκτικών Ηλεκτροδίων (ΕΗΙ) με χαμηλότερα όρια ανίχνευσης. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται η κατασκευή ενός Επιλεκτικού Ηλεκτροδίου Ιόντων Στερεάς Επαφής (ΕΗΙ-ΣΕ) όπου το εσωτερικό αναφορικό διάλυμα αντικαθιστάται από ένα στερεό αγώγιμο υλικό. Η κατάργηση του εσωτερικού αναφορικού διαλύματος έχει ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της διάχυσης ιόντων από το εσωτερικό της μεμβράνης στο διάλυμα μέτρησης, η οποία όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, καθορίζει τη μέτρηση του ορίου ανίχνευσης των ΕΗΙ υγρής πολυμερικής μεμβράνης. Επιπλέον, χρησιμοποιείται μια πολυμερική μεμβράνη μεγάλου πάχους (4,5 mm) με αποτέλεσμα οι διαδικάσιες διάχυσης ιόντων διαμέσου της μεμβράνης να γίνονται τόσο αργές που στην πραγματικότητα δεν επηρεάζουν τη μέτρηση. Για την κατασκευή του ΕΗΙ χρησιμοποιείται υψηλής καθαρότητας μικροπορώδης υαλώδης άνθρακας (1300 m2/g), ο οποίος χρησιμεύει τόσο για την εναπόθεση της υγρής πολυμερικής μεμβράνης όσο και ως μεταλλάκτης σήματος. Η προτεινόμενη τεχνολογία εφαρμόστηκε στην ανάπτυξη ενός ΕΗΙ μολύβδου λόγω της συνεχώς αυξανόμενης ανάγκης για την παρακολούθηση ιχνοποσοτήτων μολύβδου σε περιβαλλοντικά και άλλα δείγματα. Το όριο ανίχνευσης μολύβδου του ΕΗΙ μολύβδου που αναπτύχθηκε ήταν της τάξης των pM στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται πρότυπα διαλύματα ιόντων μολύβδου, χαμηλότερο από αυτό που επιτυγχάνεται με τα συμβατικά ΕΗΙ ιόντων και ανάλογο αυτό που επιτυγχάνεται με άλλες καθιερωμένες αναλυτικές τεχνικές. (EL)
In this work, a new technology for decreasing the Lower Detection Limit of Ion Selective Electrodes (ISEs) has been developed. In particilar, the ISE membrane has been designed to have a very large thickness (4,5mm), so that small ion fluxes through the membrane are totally eliminated withon the time frame of the measurements, or even the lifetime of the sensor. In order to develop the thick ISE membrane, a conductive microporous vitreous carbon is utilized. This highly conductive material (ρ=0.0028 Ω cm) acts both as a membrane support, as well as a signal transducer to the internal reference element,thus eliminating any ohmic resistance increase due to the large membrane thickness. The high purity of the glassy carbon provide an ideal matrix for membrane deposition and stable electrochemical signal transduction, while the elimination of the internal filling solution improves the lower DL of a Pb2+ ISE down to pM range. In addition to the low limits of detection, the sensor exhibits excellent analytical characteristics, such as signal stability and baseline return. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


2004-09-10
2004-03-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)